Pokiaľ chcete zvýšiť svoju kvalifikáciu, vyberte si niektorý z ponúkaných seminárov, ktore sme pre Vás pripravili v spolupráci s autormi našich odborných publikácií a ďalšími prednášajúcimi.

Aktuálna ponuka seminárov:

Pracovné právo

10.12.2014 streda
20.1.2015 utorok
11.2.2015 streda
16.3.2015 pondelok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


11.12.2014 štvrtok
20.2.2015 piatok
27.3.2015 piatok
Júlia Pšenková


11.12.2014 štvrtok
19.2.2015 štvrtok
19.3.2015 štvrtok
13.4.2015 pondelok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


12.12.2014 piatok
20.2.2015 piatok
20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


12.12.2014 piatok
23.1.2015 piatok
30.1.2015 piatok
13.2.2015 piatok
12.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


12.12.2014 piatok
20.2.2015 piatok
20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


12.12.2014 piatok
27.2.2015 piatok
23.3.2015 pondelok
Júlia Pšenková


15.12.2014 pondelok
19.2.2015 štvrtok
23.2.2015 pondelok
24.3.2015 utorok
Júlia Pšenková


16.12.2014 utorok
26.3.2015 štvrtok
Júlia Pšenková


17.12.2014 streda
17.2.2015 utorok
16.3.2015 pondelok
Júlia Pšenková


12.1.2015 pondelok
Júlia Pšenková


13.1.2015 utorok
16.2.2015 pondelok
Júlia Pšenková


14.1.2015 streda
19.2.2015 štvrtok
23.3.2015 pondelok
27.3.2015 piatok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


15.1.2015 štvrtok
23.2.2015 pondelok
19.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
JUDr. Miroslava Burčíková


12.2.2015 štvrtok
26.3.2015 štvrtok
PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová


13.2.2015 piatok
27.3.2015 piatok
PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová


23.2. – 25.2.2015 pondelok – streda
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


13.3. – 30.3.2015 piatok – pondelok
Júlia Pšenková


13.3.2015 piatok
Júlia Pšenková


16.3. – 31.3.2015 pondelok – utorok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová