Pokiaľ chcete zvýšiť svoju kvalifikáciu, vyberte si niektorý z ponúkaných seminárov, ktore sme pre Vás pripravili v spolupráci s autormi našich odborných publikácií a ďalšími prednášajúcimi.

Aktuálna ponuka seminárov:

Pracovné právo

11.2.2015 streda
16.3.2015 pondelok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


13.2.2015 piatok
12.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


13.2.2015 piatok
27.3.2015 piatok
24.4.2015 piatok
19.6.2015 piatok
20.8.2015 štvrtok
24.11.2015 utorok
PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová


17.2.2015 utorok
16.3.2015 pondelok
15.4.2015 streda
18.8.2015 utorok
14.10.2015 streda
Júlia Pšenková


19.2.2015 štvrtok
23.3.2015 pondelok
27.3.2015 piatok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


19.2.2015 štvrtok
19.3.2015 štvrtok
13.4.2015 pondelok
24.6.2015 streda
28.9.2015 pondelok
20.10.2015 utorok
23.11.2015 pondelok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


20.2.2015 piatok
20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
16.6.2015 utorok
18.9.2015 piatok
26.10.2015 pondelok
9.12.2015 streda
JUDr. Zdeňka Dvoranová


20.2.2015 piatok
20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
16.6.2015 utorok
18.9.2015 piatok
26.10.2015 pondelok
9.12.2015 streda
JUDr. Zdeňka Dvoranová


23.2.2015 pondelok
19.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
18.5.2015 pondelok
14.9.2015 pondelok
16.11.2015 pondelok
JUDr. Miroslava Burčíková


23.2. – 25.2.2015 pondelok – streda
18.3. – 20.3.2015 streda – piatok
22.6. – 24.6.2015 pondelok – streda
23.9. – 25.9.2015 streda – piatok
25.11. – 27.11.2015 streda – piatok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


27.2.2015 piatok
23.3.2015 pondelok
Júlia Pšenková


13.3.2015 piatok
Júlia Pšenková