Pokiaľ chcete zvýšiť svoju kvalifikáciu, vyberte si niektorý z ponúkaných seminárov, ktore sme pre Vás pripravili v spolupráci s autormi našich odborných publikácií a ďalšími prednášajúcimi.

Aktuálna ponuka seminárov:

Pracovné právo

12.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
22.5.2015 piatok
13.7.2015 pondelok
14.9.2015 pondelok
20.11.2015 piatok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


16.3.2015 pondelok
15.4.2015 streda
18.8.2015 utorok
14.10.2015 streda
Júlia Pšenková


16.3.2015 pondelok
20.5.2015 streda
15.10.2015 štvrtok
4.12.2015 piatok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


18.3. – 20.3.2015 streda – piatok
22.6. – 24.6.2015 pondelok – streda
23.9. – 25.9.2015 streda – piatok
25.11. – 27.11.2015 streda – piatok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


19.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
18.5.2015 pondelok
14.9.2015 pondelok
16.11.2015 pondelok
JUDr. Miroslava Burčíková


19.3.2015 štvrtok
13.4.2015 pondelok
24.6.2015 streda
28.9.2015 pondelok
20.10.2015 utorok
23.11.2015 pondelok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
16.6.2015 utorok
18.9.2015 piatok
26.10.2015 pondelok
9.12.2015 streda
JUDr. Zdeňka Dvoranová


20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
16.6.2015 utorok
18.9.2015 piatok
26.10.2015 pondelok
9.12.2015 streda
JUDr. Zdeňka Dvoranová


23.3.2015 pondelok
27.3.2015 piatok
20.4.2015 pondelok
20.5.2015 streda
17.7.2015 piatok
25.8.2015 utorok
19.10.2015 pondelok
12.11.2015 štvrtok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


27.3.2015 piatok
24.4.2015 piatok
19.6.2015 piatok
20.8.2015 štvrtok
24.11.2015 utorok
PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová