Pokiaľ chcete zvýšiť svoju kvalifikáciu, vyberte si niektorý z ponúkaných seminárov, ktore sme pre Vás pripravili v spolupráci s autormi našich odborných publikácií a ďalšími prednášajúcimi.

Aktuálna ponuka seminárov:

Pracovné právo

13.1.2015 utorok
16.2.2015 pondelok
Júlia Pšenková


14.1.2015 streda
19.2.2015 štvrtok
23.3.2015 pondelok
27.3.2015 piatok
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


15.1.2015 štvrtok
23.2.2015 pondelok
19.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
JUDr. Miroslava Burčíková


20.1.2015 utorok
11.2.2015 streda
16.3.2015 pondelok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


23.1.2015 piatok
30.1.2015 piatok
13.2.2015 piatok
12.3.2015 štvrtok
27.3.2015 piatok
JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová


13.2.2015 piatok
27.3.2015 piatok
PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová


19.2.2015 štvrtok
23.2.2015 pondelok
24.3.2015 utorok
Júlia Pšenková


19.2.2015 štvrtok
19.3.2015 štvrtok
13.4.2015 pondelok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


20.2.2015 piatok
20.3.2015 piatok
14.4.2015 utorok
JUDr. Zdeňka Dvoranová


20.2.2015 piatok
27.3.2015 piatok
Júlia Pšenková


23.2. – 25.2.2015 pondelok – streda
Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová


27.2.2015 piatok
23.3.2015 pondelok
Júlia Pšenková


13.3.2015 piatok
Júlia Pšenková