Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2014

Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk. 1.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

      Ministerstvo financií SR predložilo, v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády, dňa 27.5.2013 novelu zákona o účtovníctve (rezortné číslo MF/14235/2013-74), ktorým sa zmenia aj ďalšie zákony, najmä v súvislosti so zavedením registra účtovných závierok. Navrhované zmeny sa týkajú predovšetkým rozšírenia funkcionality registra účtovných závierok a zmien, ktorá vyplývajú s transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ o mikrosubjektoch. Ďalšou ambíciou novely zákona je prijatie takých legislatívnych opatrení, ktoré znížia administratívnu záťaž pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je stanovené na 17.6.2013 a účinnosť novely zákona sa navrhuje 1. januára 2014.

      Nakoľko výsledné znenie novely zákona o účtovníctve môže byť v rámci pripomienkového konania zmenené či upravené upozorňujeme, že v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona po jeho schválení. Zmeny a úpravy, ktoré novela zákona o účtovníctve prináša je možné rozdeliť do dvoch oblastí.

  1. Predkladaný návrh zákona má za cieľ prijať také opatrenia, ktoré v súčasnej ťažkej ekonomickej situácií zmiernia povinnosti vyplývajúce z podnikania. Účtovná jednotka musí vyčleniť časť svojich finančných zdrojov na zabezpečenie vedenie účtovníctva a na zostavenie účtovnej závierky. Tieto náklady sú nevyhnutnou súčasťou samotnej existencie firiem a nie je možné znížiť ich opodstatnenie a význam. Užitočnosť vynakladania týchto nákladov naberá na významnosti v podnikoch podnikajúcich v skupine a vo veľkých spoločnostiach. V malých podnikoch však môžu tieto náklady predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž. Návrh zákona zmierňuje tieto povinnosti, pričom dbá na zabezpečenie vypovedacej schopnosti účtovníctva, zabezpečenie dodržiavania účtovných zásad a princípov a legislatívy EÚ. Výsledkom sú pripravované opatrenia:

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Výhody UAD profi:
  • UAD profi = 30 - 40 nových garantovaných článkov každý mesiac.

  • Viac než 500 právnych predpisov.

  • Garancia aktuálnosti a správnosti.

  • Bezplatný odpovedný servis.

  • Cena najväčšej online knižnice pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku už od 30,5 EUR mesačne.

Získajte viac informácií o moduloch UAD profi

Potrebujete poradiť s výberom modulu?

 

 

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva