Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Daňový bonus

1.7.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený. Týka sa len zamestnancov a podnikateľov. Daňovníkov len s ďalšími druhmi príjmov (z kapitálového majetku, ostatné príjmy) sa netýka. Po skončení roka znižuje daň z príjmov fyzických osôb a v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo ZČ.

Suma mesačného daňového bonusu sa každoročne zvyšuje (spravidla k 1. júlu) rovnakým koeficientom, ako suma životného minima platná pre plnoletú fyzickú osobu.

Na jeho uplatnenie musia byť splnené podmienky, pričom podstatný je stav ich splnenia na začiatku kalendárneho mesiaca. Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak je dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vtedy sa daňový bonus môže uplatniť už za príslušný kalendárny mesiac.

Nárok na všetky deti si môže uplatniť za rovnaké obdobie (mesiac) len jedna oprávnená osoba. Ak ich je viac (napr. matka alebo otec), za celý rok si nárok uplatní buď jedna osoba, alebo časť roka jedna osoba a zostávajúcu časť roka druhá osoba na všetky deti. Ak sa nedohodnú, nárok na všetky deti sa uplatňuje alebo prizná (pri kontrole) v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podmienky na uplatnenie

Nárok na daňový bonus má len ten daňovník, ktorý je našim daňovým rezidentom, t. j. ktorý má trvalý pobyt na území SR alebo povolenie na trvalý pobyt alebo ktorý sa tu obvykle zdržiava (ak medzinárodná zmluva napr. o zamedzení dvojitého zdanenia neustanovuje inak).

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú iba registrovaní užívatelia portálu UAD profi.

 

Som už registrovaný na UAD.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie radu výhod:

  • každý týžden obdržíte ZADARMO do svojej e-mailovej schránky najčítanejšie noviny v SR, obsahujúce prehľad aktualít, články, zodpovedané otázky z oblasti daní a účtovníctva

  • každý pracovný deň min. 1 aktualita (20-30 nových článkov mesačne) 
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a dotazov na portáli www.uad.sk

  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.uad.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov. 

 

 

Získajte viac informácií o moduloch UaD profi