Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

ZAMESTNANECKÁ PRÉMIA ZA ROK 2013

8.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanecká prémia je založená na princípe negatívnej dane. Nárok na prémiu môže vzniknúť tým zamestnancom, ktorí počas roka dosiahnu tak nízky príjem, že si nedokážu uplatniť celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pri uplatnení daňovej úľavy na daňovníka by dosiahli nulový základ dane. V prípade, že zamestnanc splní všetky podmienky súčasne, vznikne mu za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a jeho vypočítaná daň v ročnom zúčtovaní (alebo pri podaní daňového priznania) sa rovná nule. Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, v ktorej zároveň vyhlási, že spĺňa podmienky na jej priznanie. Žiadosť je povinné tlačivo, ktoré vydáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu, ak za zdaňovacie obdobie roku 2013 splní zákonom definované podmienky, ktoré sú nasledovné:

1. zamestnanec môže počas zdaňovacieho obdobia poberať len posudzované zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, definované v 5 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1  písm. f) ZDP, ktorými sú:

  • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
  • príjmy zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, členského pomeru,
  • príjmy z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu,
Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú iba registrovaní užívatelia portálu UAD profi.

 

Som už registrovaný na UAD.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie radu výhod:

  • každý týžden obdržíte ZADARMO do svojej e-mailovej schránky najčítanejšie noviny v SR, obsahujúce prehľad aktualít, články, zodpovedané otázky z oblasti daní a účtovníctva

  • každý pracovný deň min. 1 aktualita (20-30 nových článkov mesačne) 
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a dotazov na portáli www.uad.sk

  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.uad.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov. 

 

 

Získajte viac informácií o moduloch UaD profi