NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Ako zaúčtovať peňažný zostatok v pokladni a na účte v roku 2015 po pretransformovaní spoločnosti v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

8.10.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity, ktoré sa pretransformovalo v roku 2014 na spoločenstvo s právnou subjektivitou, malo na účte aj v pokladni peňažný zostatok. Moja otázka je, ako nakladať s týmto zostatkom? Mám ho naúčtovať v novej spoločnosti na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Prebytok v inventúre z pohľadu spotrebnej dani z alkoholických nápojov v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

8.10.2015, Ing. Martin Geško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebujem radu ohľadom spotrebnej dane z liehu v situácii, keď sme pri inventúre našli prebytok a potrebujeme ho prijať. Musíme opäť platiť spotrebnú daň, keď sme ju už raz zaplatili pri dovoze? Nakupujeme totiž alkohol zo zahraničia, teda platíme spotrebnú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Auto dovezené zo zahraničia a DPH

8.10.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak si akákoľvek osoba, tzn. aj nezdaniteľná osoba (aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a nie je registrovaná pre DPH) kúpi a zo zahraničia dovezie nové auto, je povinná v SR podať daňové priznanie a zaplatiť (odviesť) DPH; súčasne má právo kúpiť uvedené ... celý článok
Súvisiace

Výpoveď v ochrannej dobe zamestnankyni na materskej dovolenke v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

7.10.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako dlho je zamestnávateľ povinný držať v pracovnom pomere ženu na materskej dovolenke a akým spôsobom jej ukončuje pracovný pomer po skončení? Podľa § 64 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Vznik nároku na odpočet DPH v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

7.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 nakúpi tovar od iného platiteľa DPH v rámci tuzemska (t. j. obidva subjekty sú tuzemskí platitelia DPH). Dodávateľ odošle tovar 31. 7. 2015 a vystaví faktúru, na ktorej bude uvedený dátum dodania 31. 7. 2015. Avšak odberateľ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

18.7.2015, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 130 zo 6. mája 2015 mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, resp. 1. januára 2017. Účelom tejto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čiastke 44/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie stravných lístkovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok
Súvisiace

Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávkyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok
Súvisiace

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 222/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67)
  • 228/2015 Z.z. vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67)
  • 230/2015 Z.z. novela op. 557/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67)
  • 231/2015 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 30.9.2015 v čiastke č. 68)
  • 237/2015 Z.z. novela op. č. 558/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 3.10.2015 v čiastke č. 70)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.10.2015 - 10.11.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
14.10.2015 - 16.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
19.10.2015, Košice
Lektor: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
19.10.2015 - 21.10.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
14.10.2015, Žilina
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
29.10.2015 - 30.10.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.11.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.10.2015, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo
Archiles