Daňový kalendár
august 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.8.2016
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,3 EUR (-0)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

 

IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Opravné resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovaniaGarancia

25.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak podá po vykonaní ročného zúčtovania daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúciíGarancia

25.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 18. 8. 2016 bol do NR SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Dňa 18. 8. 2016 bol do NR SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ...
celý článok

Dodanie služby do Rakúska v roku 2016Garancia

24.8.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V4 Group Zdaniteľná osoba (rakúsky platca DPH) žiada, aby zdaniteľná osoba 1 (SK platca) objednal u zdaniteľnej osoby 2 (SK platca) tlač reklamných „vkladačiek“ do novín. Zdaniteľná osoba 2 fakturuje zdaniteľnej osobe 1 faktúru s DPH a táto ...
celý článok

Pohyblivá pracovná doba a nárok na platené prekážky v práciGarancia

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať na zamestnancov, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu, či majú nárok na platené prekážky v práci /návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod./ len na 5 hodín alebo na celý deň? § 143 Zákonníka práce zakotvuje špeciálnu ...
celý článok

Vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi, ktorý má majetkovú účasť na základnom imaní spoločnostiGarancia

24.8.2016, Ing. Anna Križanová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; Ing. Viera Mezeiová Zdanenie Podľa § 3 ods. 2 písm. c) predmetom dane v súčasnosti nie je, o.i. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zmeny v oblasti osobitných colných režimovGarancia

24.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Týmto článkom by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na niektoré zmeny, ktoré nové colné predpisy vniesli do oblasti osobitných colných režimov, medzi ktoré patrí colné uskladňovanie, slobodné pásmo, aktívny a pasívny zušľachťovací styk... ...
celý článok

Odpis záporného goodwillu v nástupníckej účtovnej jednotke v roku 2016Garancia

23.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materská spoločnosť má 100% podiel v dcérskej spoločnosti. Dôjde k zlúčeniu týchto spoločností, kde dcérska spoločnosť zanikne a materská spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou. Finančná investícia materskej spoločnosti v dcérskej ...
celý článok

Zaplatené poistné na zdravotné poistenie si môže odpočítať aj športovecGarancia

23.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov od 1.1.2016 príjmami zo závislej činnosti sú aj príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa... V súlade s § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z ...
celý článok

Daňové priznanie resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovaniaGarancia

22.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podávanie daňového priznania po vykonanom ročnom zúčtovaní je riešené v ustanovení § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Dodanie tovaru do Veľkej Británie v roku 2016Garancia

22.8.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť chce predať použitý notebook do Veľkej Británie. Sme platcovia DPH registrovaní na Slovensku. Predávame ho zahraničnému subjektu - platcovi DPH registrovanému vo Veľkej Británii. Ako vystaviť faktúru z hľadiska zákona o DPH? ...
celý článok
Najčítanejšie

Automobil v podnikaní v roku 2016Garancia

29.6.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilu (ďalej aj ako „motorové vozidlo“) v podnikaní fyzických a právnických osôb (ďalej ako „daňovník“) závisí od skutočnosti, či automobil je súčasťou obchodného majetku alebo nie je. V prípade, že ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok

Spracovateľský poplatok pri krátkodobom bankovom úvere v podvojnom účtovníctve v roku 2016Garancia

13.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za predpokladu, že poskytovanie úverov je predmetom podnikania veriteľa (spravidla ide v praxi o banky), za samotnú dohodu záväzku poskytnúť peňažné prostriedky možno dohodnúť odplatu. Inak povedané, banka má nárok nielen na úroky z poskytnutých peňažných ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: