NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Odvodová povinnosť FO pri kúpe a následnom predaji nehnuteľnostiZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

2.7.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba vedená na Úrade práce uviedla v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B za rok 2014 príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 a ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (kúpa a následný predaj nehnuteľnosti v jednom roku, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výška životného minima sa nemení

2.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako minulý rok, ani tento rok sa výška životného minima k 1. júlu nemení, teda od 1. 7. 2015 sumy životného minima zostávajú nezmenené a sú nasledovné: Tak ako minulý rok, ani tento rok sa výška životného minima k 1. júlu nemení, teda od 1. 7. 2015 sumy ... celý článok
Súvisiace

Životné minimum od 1.7.2015 a jeho vplyv na vybrané daňové veličinyZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.7.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele (napr. nezdaniteľné časti základu dane, použitie príslušnej sadzby dane pri výpočte daňovej povinnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru do tretích štátov v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.7.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu alebo aj kupujúcim, ak nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko. Dodanie tovaru, ktorý ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Príspevok z úradu práce na podporu miest v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.7.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotácie z úradu práce na podporu tvorby pracovných miest majú charakter dotácií na úhradu prevádzkových nákladov a účtujú sa podľa  § 52a ods. 3 postupov účtovania upravených opatrením MF SR č. 23054/ 2002-92 v znení neskorších predpisov. Príspevok na podporu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctvePri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ... celý článok
Súvisiace

Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov

20.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) - táto novela nadobudne účinnosť v troch etapách: Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a ... celý článok
Súvisiace

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok
Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie stravných lístkovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 129/2015 Z.z. novela zák. č. 314/2001 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 130/2015 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 131/2015 Z.z. novela zák. č. 480/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 132/2015 Z.z. ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 140/2015 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2015 v čiastke č. 44)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.8.2015 - 14.8.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
17.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
17.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu!
17.6.2015 - 19.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
19.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
29.6.2015 - 30.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
22.6.2015 - 24.6.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.6.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva