NOVINKA
Daňová licencia od A po Z

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
august 2017
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Životné minimum od 01.07.2017
S účinnosťou od 1. 7. 2017 nadobudlo účinnosť opatrenie č. 173/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.
Uplatnenie daňovej úľavy podľa § …
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, zverejnilo v mesiaci JÚL na svojej webovej stránke Informáciu o schválení pozmeňujúceho nariadenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 Európskou komisiou [Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017] a jeho vplyve na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zmena životného minima ovplyvní aj …
Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.
Novela zákona o dani z príjmov v …
Koncom júna predložilo ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2018.
Top témy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“) je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a Programového vyhlásenia vlády SR.
Pri daňových odpisoch majetku v roku 2017 je dôležité poznať spôsoby ich výpočtu, ktoré sú stanovené v § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). Majetok je potrebné správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť metódu odpisovania a následne vypočítať odpisy, ktoré sú daňovo uznateľnou nákladovou položkou.
Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú pre nás najkvalitnejšiu a najrýchlejšiu formu dopravy, avšak používanie týchto úsekov je spoplatňované. Preto pred vstupom na tieto úseky musíme myslieť na našu povinnosť úhrady za ich využívanie.
Predmetom návrhu zákona je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve (Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016).
Najnovšie
18
aug
Referenčný kurz pri pohľadávkach v roku 2017
Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group Tovar bol prepravený zo SR do ČR dňa 20.2.2017. Tovar bol prepravený slovenským dopravcom a dopravca odovzdal tovar českému odberateľovi 21.2.2017. Slovenský dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 27.2.2017. Akým kurzom prepočítavame na ...
17
aug
Technické zhodnotenie montáže …
Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s.r.o. Prenajímateľ v zmysle nájomnej zmluvy prenajíma nájomcovi budovu a nádvorie. Spoločnosť s. r. o. ako nájomca so súhlasom prenajímateľa na vlastné náklady demontoval starú vstupnú bránu a namontoval posuvnú vstupnú ...
17
aug
Integrované vykazovanie
Ing. Alena Palušková Najnovšia správa Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) s názvom "Build Trust. Inspire Confidence" predkladá výzvu pre krajiny skupiny G20 a vyzýva k rôznym opatreniam. Neisté časy si vyžadujú konštruktívne myslenie, ktoré prináša ...
17
aug
Princípy v návrhu Opatrenia NBS o …
Ing. Dušan Preisinger Okrem základných metodických postupov, ktoré sú definované v návrhu Opatrenia NBS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sú aj nastavené jednotlivé prepočty disponibilných zdrojov, ...
16
aug
Informácia k mylnej platbe a ku …
Ing. Ivana Glazelová Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci august Informáciu k odpusteniu zmeškania lehoty a Informáciu o podmienkach na vrátenie omylom uhradenej platby na účet iného daňového subjektu. Finančné ...
15
aug
Vklady do spoločnosti z pohľadu …
Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Daňová uznateľnosť výdavkov v prípade realizácie vkladov vytvárajúcich alebo zvyšujúcich základné imanie sa viaže až na predaj cenného papiera alebo podielu nadobudnutého z tohto vkladu, čo vyplýva z ustanovenia  § 19 ods. ...
15
aug
Výnos z 2 % z daní pre neziskové …
Ing. Peter Horniaček Peniaze, ktoré v podaných daňových priznaniach za rok 2016 poukázali fyzické osoby a právnické osoby rôznym neziskovým organizáciám, sú už na ich účtoch. Zo svojej daňovej povinnosti za rok 2016 tak fyzické a právnické osoby poukázali viac ...
15
aug
NBS pripravuje postupy pre …
Ing. Dušan Preisinger Na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom portáli www.slov-lex.sk je zverejnený na pripomienkové konanie v termíne do 23.8.2017 návrh „Opatrenia NBS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa ...
15
aug
Prémie zamestnancov z pohľadu …
Ing. Monika Ziškayová Zamestnanci spoločnosti si založili odborovú organizáciu, s ktorou prebiehajú momentálne vyjednávania o mzdových podmienkach kolektívnej zmluvy. V kolektívnej zmluve sú zakotvené jednotlivé zložky mzdy - teda základná mzda, príplatky za ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Alena Zábojová Na stiahnutie Názov organizácie:       Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       Prílohy:           Útvar/oddelenie/   Meno   ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
Smernica o pravidlách fakturácie
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Pravidlá fakturácie     ...
Výklad § 7a zákona o DPH a …
Ing. Juraj Válek, PhD. Podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 tohto zákona. Osobou ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: