NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Už aj naša finančná správa pripravuje systém MOSS, ktorý niektorým daňovým subjektom zjednoduší plnenie ich povinnostíZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

22.7.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pripravovaná novela zákona o DPH (zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2015, mení určenie miesta dodania pri poskytnutí: telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu DPHZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

22.7.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 spoločnosť dostala opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014. Opravný doklad je vystavený 17.3.2014. Je povinná podať dodatočný kontrolný výkaz DPH za 3/2014? Príjemca plnenia uvádza ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Stravné a stravovanie z pohľadu účtovníctva v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

22.7.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe Dohody o dočasnom pridelení zamestnancov, naši niektorí zamestnanci dochádzajú na pracovisko užívateľského zamestnávateľa. Je to s cieľom zaučenia týchto pracovníkov, keď predmetná výroba bude presunutá k nám. Miesto výkonu práce je nové pracovisko. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Nárok na lekára u zamestnancov pracujúcich 12 hodinové zmenyZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.7.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Informácia ohľadom poskytovania pracovného voľna zamestnancom na návštevu lekára (7 dní/kalendárny rok). Máme zamestnancov, ktorí pracujú zhruba 3 dni v týždni 12-hodinové zmeny (pracovníci v obchodných centrách). V nadväznosti na § 141 ods. 4) a 5) ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Obstaranie motorového vozidla v roku 2014

21.7.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva obstarala motorové vozidla, ktoré využíva ako obchodný majetok menej ako jeden rok. Vozidlá predáva vlastným zamestnancom. Ako má účtovať o týchto motorových vozidlách? Ing. Marta Rešetková, PhD., ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v platení poistného pre SZČO od 1.7.2014

30.5.2014, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ku dňu 1.7.2014 (tak ako každý rok), musia všetky samostatne zárobkovo činné osoby /ďalej len „SZČO“/ prehodnotiť, či im naďalej trvá, zaniká alebo od 1.7.2014 vzniká povinnosť platiť poistné podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ... celý článok
Súvisiace

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Novela zákona o DPH - navrhovaná účinnosť 1.10.2014

22.5.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015, resp. prechodné ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť k 1. októbru 2014. Zmeny sa týkajú ... celý článok
Súvisiace

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42)
  • 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45)
  • 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

5.8.2014, Nitra
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

13. - 15.8.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.8.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Pripravovaná novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

19.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Kvalifikačné štúdium - Účtovník špecialista

29. - 31.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

Aktuálne trendy v colnej oblasti a exkurz do špedičného práva

30.9.2014, Bratislava
Lektori: JUDr. Mária Kmetyová, MA, Ing. Tibor Vojtko a Ing. Milan Kúdela
Konferencia CLO 2014 má za primárny cieľ účastníkov oboznámiť  s aktuálnym stavom v oblasti colnej problematiky a zároveň poukázať na pripravované zmeny v súvislosti s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk                     www.money.sk   www.humanet.sk