Daňový kalendár
november 2015
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2015 - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2015 - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.11.2015
 1 USD1,06 EUR (-0)
 1 GBP0,7 EUR (-0)
 1 PLN4,26 EUR (-0)
 1 CZK27,03 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 10. 9. 2014
Jednodňové refinančné operácie 0,30 %
Hlavné refinančné operácie 0,05 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Vymedzenie pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zárobková činnosťGarancia

27.11.2015, JUDr. Zuzana Macková, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Júlia Pšenková Zamestnanec Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľomGarancia

27.11.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 50 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.   K § 50: [Niekoľko ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

27.11.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 12. novembra 2015 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zákon z 12. novembra bol ...
celý článok

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

26.11.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015 bolo zverejnené OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/023473/2015-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015 bolo ...
celý článok

Uplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnancov s viacerými zamestnaniami v roku 2015Garancia

25.11.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pán XY je konateľom firmy a zároveň aj jej zamestnancom v pracovnom pomere od 1.1.2015. Okrem toho má zriadenú živnosť, ktorá je však pozastavená od 1.1.2015 do 1.1.2018. Môže si ako zamestnanec, ktorý spĺňa ostatné zákonné podmienky, uplatňovať odpočítateľnú ...
celý článok

Použitie obchodného majetku na nepodnikateľský účel v účtovníctveGarancia

25.11.2015, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček Pri vytváraní analytických účtov sa podľa § 4 ods. 1 písm. h) PÚPP zohľadňuje aj hľadisko členenia podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní. To znamená, že účtovný režim nákladov, ktoré sa dotýkajú ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

VRP a označenie predajného miesta

25.11.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ, ktorý je povinný na evidenciu prijatých hotovostných tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu a rozhodne sa používať virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“), v žiadosti o pridelenie kódu VRP musí uviesť aj predajné ...
celý článok

Účtovanie prevádzkovania ubytovne v roku 2015Garancia

24.11.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosila by som odpoveď na otázku týkajúcu sa prevádzkovania ubytovne. Aké predkontácie mám použiť pre zaúčtovanie: 1, vydaná faktúra alebo zjednod. daň doklad na DAŇ Z UBYTOVANIA ...predkontácie? 2, uhradená/odvedená daň z ubytovania mestu ...predkontácie? ...
celý článok

Užívanie majetku a dodanie služby na nepodnikateľský účel a režim DPHGarancia

24.11.2015, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 ZDPH sa užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, na iný účel ako na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruGarancia

24.11.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najčítanejšie

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014Garancia

27.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Počas noci a dní pracovného pokoja nevieme zamestnancom zabezpečiť stravovanie. V súčasnosti zamestnancom poskytujeme stravné poukážky v hodnote 3 eurá, kde zamestnanci si preplácajú 1 euro. Chceli by sme však zmeniť tento systém na vyplácanie stravného v ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

15.12.2014, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
celý článok
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefónArchív

1.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim (vyšlo dňa: 29.10.2015 v čiastke č. 80)
  • 283/2015 Z.z. ustanovuje pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016 (vyšlo dňa: 29.10.2015 v čiastke č. 80)
  • 289/2015 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 3.11.2015 v čiastke č. 82)
  • 292/2015 Z.z. novela nar. vl. č. 268/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 295/2015 Z.z. novela vyhl. č. 528/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 296/2015 Z.z. novela op. č. 592/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 297/2015 Z.z. novela op. č. 607/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 6.11.2015 v čiastke č. 84)
  • 303/2015 Z.z. novela op. č. 237/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 11.11.2015 v čiastke č. 85)
  • 304/2015 Z.z. ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (vyšlo dňa: 11.11.2015 v čiastke č. 85)
  • 305/2015 Z.z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 11.11.2015 v čiastke č. 85)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: