NOVINKA
Obstaranie motorových vozidiel formou lízingu v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
február 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018.
Elektronická komunikácia od 1. 1. ...
Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby (podnikateľov).
Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018
Schválené znenie zákona zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Zmeny v zákone o účtovníctve ...
V polovici novembra 2017 sa zverejnením v Zbierke zákonov SR stala platnou novela zákona o účtovníctve č. 275/2017. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. januáru 2018
Top témy
Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy k poslednému dňu účtovného obdobia.
Ustanovenie § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve upravuje ukladanie týchto dokumentov v elektronickej alebo v listinnej podobe.
Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.
Vzhľadom na doplnenie ustanovení § 72, § 74 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2018, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.
Najnovšie
23
feb
Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platcom inému platcovi DPH nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to podobne ako ...
23
feb
Osoby povinné k dani, obrat, ...
Zdaniteľné osoby, obrat, registrácia platcu, registrácia identifikovanej osoby Tento text sa venuje najmä podmienkam, za ktorých môže zdaniteľnej osobe vzniknúť povinnosť sa registrovať k dani z pridanej hodnoty ako platca či identifikovaná osoba, a tiež ...
23
feb
221 - Peněžní prostředky na účtech
221 - Peňažné prostriedky na účtoch Účtuje sa tu na základe oznámenia banky alebo sporiteľní a úverových družstiev o prijatých alebo vykonaných platbách (bankové výpisy). Ide napríklad o bežný účet, vkladový účet, devízový účet. Analytické účty sa vedú podľa ...
23
feb
Zaradenie majetku do odpisovej ...
Ing. Ivana Glazelová 1. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť pneumatickú páskovačku ITA12/16 v hodnote 1975 EUR? Neviem, či do prvej odpisovej skupiny KP 28.23 alebo odpisová skupina 2 KP28.99. 2. Naša firma by si chcela prenajať výrobné laserové zariadenie. ...
23
feb
Veterinární služby a sazba DPH
Veterinárne služby a sadzba DPH veterinárny lekár nakupuje liečivá so sadzbou DPH 10%, 15% a 21%, ktoré si nárokuje. Aká je správna sadzba DPH pri fakturácii výkonov - ošetrenie 21% ?. U služieb sa podľa § 47 ods. 4 CIVA uplatňuje základná sadzba dane, s ...
23
feb
Výjimky z povinnosti podat daňové ...
Výnimky z povinnosti podať daňové priznanie Pojem Vysvetlenie Poznámka, tip, odporúčania Výnimky z povinnosti podať daňové priznanie Daňové priznanie nie je povinný podať: § 38mb ZDP Verejne prospešný daňovník, ak: má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ...
23
feb
Lhůty pro podání daňového přiznání
Lehoty na podanie daňového priznania Pojem Vysvetlenie Poznámka, tip, odporúčania lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie Najneskôr do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré je najmenej 12 mesiacov. § 136 ods. 1 DP Najneskôr do 6 ...
23
feb
Technické zhodnocení hmotného majetku
Technické zhodnotenie hmotného majetku Definícia technického zhodnotenia Limit Ustanovenia ZDP Výdavky na dokončené: Nadstavby, prístavby a stavebné úpravyRekonstrukceModernizace Ak prevýšili u jednotlivého majetku v úhrne v zdaňovacom období čiastku 40 000 Sk. ...
23
feb
Európska komisia zverejnila ...
Ing. Alena Palušková Dňa 12. februára 2018 Európska komisia (ES) zverejnila plán zameraný na kontrolu výkazov spoločností, akú sú účtovná smernica, smernica o transparentnosti, smernica o nefinančných výkazoch, smernica o bankových účtoch a poistných účtoch a ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
Účtovanie prijatého dobropisu v ...
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: