NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Účtovanie licencie softvéru v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

31.8.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi sa často stretávame s otázkami, ako správne zaúčtovať rôzne licencie za použitie alebo za právo na použitie počítačového programu. Softvér, rôzne licenčné zmluvy za použitie autorského a priemyselného práva a iné oceniteľné práva predstavujú z účtovného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Duálne vzdelávanie a povinnosti zamestnávateľa a žiaka v sociálnom poisteníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

31.8.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú zamestnávateľom, ktorí budú mať v rámci systému duálneho vzdelávania uzatvorenú učebnú zmluvu so žiakmi stredných odborných škôl a na jej základe budú žiakom vyplácať finančnú odmenu za ... celý článok
Súvisiace

Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín na účely odpisovania v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

30.8.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Definícia odpisovania na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je uvedená v § 22 ods. 1 ZDP a rozumie sa ním postupné zahrnovanie odpisov z hmotného a nehmotného majetku (ďalej len „HM a NM) do daňových ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 9. 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.8.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka č. 1: Kam máme po 1.septembri 2015 zaradiť príjmy za prácu študentov v rámci praktického vyučovania, keďže tieto poslednou novelou zákona o dani z príjmov vypadli z príjmov zo závislej činnosti? Otázka č. 1: Kam máme po 1.septembri 2015 zaradiť príjmy ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Krátenie zamestnancovi dovolenku ak bol na PNZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

22.8.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako treba krátiť zamestnancovi dovolenku ak bol na PN od 14.8.2014-27.10.2014 a následne 29.10.2014 a PN pokračuje. Krátenie dovolenky rieši § 109 Zákonníka práce, ktorý hovorí  že zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

18.7.2015, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 130 zo 6. mája 2015 mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, resp. 1. januára 2017. Účelom tejto ... celý článok
Súvisiace

Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čiastke 44/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). ... celý článok
Súvisiace

Najvýznamnejšie zmeny v pripočítateľných položkách v roku 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.5.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základom dane (ZD) pre výpočet dane z príjmov právnickej osoby nie je automaticky výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením zistený v účtovníctve. Transformácia VH na ZD je postupný proces úpravy o položky zvyšujúce a znižujúce VH (tzv. pripočítateľné a ... celý článok
Súvisiace

Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávkyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie stravných lístkovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 154/2015 Z.z. novela zák. č. 175/1999 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 7.7.2015 v čiastke č. 48)
  • 156/2015 Z.z. novela op. č. 415/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49)
  • 157/2015 Z.z. ustanovuje vzor ponukového listu (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49)
  • 158/2015 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (vyšlo dňa: 15.7.2015 v čiastke č. 50)
  • 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (vyšlo dňa: 17.7.2015 v čiastke č. 51)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.10.2015 - 10.11.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
14.10.2015 - 16.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
7.9.2015, Žilina
Lektor: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
17.9.2015, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu!
16.9.2015 - 18.9.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
17.9.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
29.10.2015 - 30.10.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.11.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo
Archiles
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva