NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Nemožnosť znovu obsadiť pracovné miesto po zamestnancovi, s ktorým bol ukončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.12.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako dlho nesmie zamestnávateľ znovu obsadiť pracovné miesto po zamestnancovi, s ktorým bol ukončený pracovný pomer z organizačných dôvodov podľa §63 ods.1 písm. b)? V zmysle § 61 ods. 3 ZP ak dal zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Daňovníci, ktorí budú realizovať projekt výskumu a vývoja, si budú môcť uplatniť super odpočetZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.12.2014, Ing. Andrej Kolej, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 30.10.2014 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - ďalej len „ZDP“). Táto novela ZDP nadobudne účinnosť 1.1.2015 a do praxe, okrem iného, zavedie aj tzv. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Nárok na odpočet DPH z nakúpených cien v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.12.2014, Ing. Zuzana Hrušovská Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, usporadúva cyklistické preteky. Spoločnosť kúpila ceny pre víťazov (cyklistické dresy, prilby, cyklistické okuliare, ...). Má spoločnosť nárok na odpočet DPH z nakúpených cien? Na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Účtovanie kaucie v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.12.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako správne zaúčtovať kauciu podľa zákona o účtovníctve? Je takmer už pravidlom, že požičovne si pri požičaní vyberajú vratné zálohy - kaucie, ich cieľom je určitá poistka proti prípadom, kedy zákazník vráti vec poškodenú alebo ju nevráti vôbec. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Za nočnú prácuZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

19.12.2014, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzenie nočnej práce   Zamestnávateľ je povinný poskytnúť mzdové zvýhodnenie v alikvotnej výške aj za doby nočnej práce kratšie ako celá hodina. Napr. ak nočná práca trvá 6,5 hodiny, zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za celých 6, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPHPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

16.12.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvýkrát b udú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok
Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametrePri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

20.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a ... celý článok
Súvisiace

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91)
  • 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92)
  • 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

15.1.2015, Bratislava

Lektor: Ing. Dušan Preisinger

Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Rozhodujúce účtovné výkazy poskytujú komplexnú informáciu o ekonomickej pozícii spoločnosti, jej finančnej stabilite, predpokladoch budúceho vývoja a umožňujú na princípe včasného varovanie vyhodnotiť potenciálne riziká finančných porúch... Prihláška tu!

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014

16.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Seminár sa zaoberá transformáciou výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov a vypracovaním daňového priznania (s dôrazom na posudzovanie uznateľnosti jednotlivých druhov nákladov a výnosov z pohľadu zákona o dani z príjmov)... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

19.1.2015, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

20.1.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu... Prihláška tu!

 

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

28.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Osvojte si komplexný pohľad na problematiku likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným. Lektor sa bude venovať právnym aspektom likvidácie spoločnosti, účtovným aspektom i daňovým aspektom  likvidácie spoločnosti... Prihláška tu!

 

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo