NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Niektorí obchodníci sú nepoučiteľní - opakovane porušujú zákon o používaní ERP

30.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počas letných prázdnin a uplynulých septembrových dní colníci a daniari vykonali niekoľko kontrolných akcií zameraných najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) – a ako obvykle, aj počas týchto ... celý článok
Súvisiace

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce - 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v kategórii 3. s rizikovým faktorom hluk. Podľa Zákonníka práce v § 124 ods. 3 sa uvádza, že za každú hodinu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia (skrátená interpretácia). Môžeme spočítavať aj "polhodiny" ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Vyslanie zamestnanca podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 96/71 ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služiebZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.9.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sú zamestnávatelia povinní dodržiavať okrem iných právnych noriem Európskej únie aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 96/71 ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Miesto dodania pri doprave osôb do iného členského štátu v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

24.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vladimír Bartoš Slovenská s.r.o., platiteľ DPH, plánuje vykonávať autobusovú prepravu - zájazdy do Poľska. Začiatok je na Slovensku, aj koniec zájazdu sa uskutoční na Slovensku. Je potrebné, aby s.r.o. sa zaregistrovala za platiteľa DPH v Poľsku? A tam ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Vernostný program, naturálna mzda od 1. 1. 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

24.9.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako uplatniť odpočítanie dane - zdanenie pri predmetoch kúpených do vernostného programu pre zamestnancov firmy? Zamestnanci - predajcovia, majú za každého klienta získaného do vernostného programu 1 bod = 1,- euro. Tovary nakúpené do vernostného programu sú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

15.8.2014, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pohľadávky predstavujú peňažné vyjadrenie nároku veriteľa na peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré umožní vyrovnanie pohľadávky. Predstavujú súčasť majetku podniku, a preto sa v súvahe vykazujú na strane aktív a sú teda zahrnuté do sumy majetku. Jediný druh ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Páliť lieh v nelegálnej pálenici sa neoplatí!

7.8.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak colníci odhalia osobu, ktorá na nelegálne (na čierno) vypáli lieh, tento lieh jej zhabú a uložia jej pokutu vo výške najmenej 3 319 eur. Okrem toho treba mať na pamäti, že ak niekto nelegálne páli lieh alebo má vo svojej držbe nelegálne výrobné zariadenie, ... celý článok
Súvisiace

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

20.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a ... celý článok
Súvisiace

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42)
  • 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45)
  • 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

13.10.2014, Prešov
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

13.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

6.11.2014, Košice
Lektorky: Ing. Hedviga Vadinová a Ing. Dagmar Koraušová

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

28.11.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk www.money.sk
www.humanet.sk Datamolino logo