Daňový kalendár
február 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.2.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
On-line rozhovor
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.2.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.2.2016
 1 USD1,13 EUR (+0,01)
 1 GBP0,79 EUR (+0,02)
 1 PLN4,45 EUR (+0,02)
 1 CZK27,07 EUR (+0,04)
viac
Sadzby NBS
Platné od 10. 9. 2014
Jednodňové refinančné operácie 0,30 %
Hlavné refinančné operácie 0,05 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Zákonné poistné odvody SZČO od 1. januára 2016 a ich účtovanie v sústave podvojného účtovníctvaGarancia

13.2.2016, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniklo od 1. júla 2015 alebo od 1. októbra 2015, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2014, ak za kalendárny rok 2014 jej príjem z podnikania a z inej samostatnej ...
celý článok

Zmeny v daňových výdavkoch od roku 2016 s vplyvom aj na rok 2015Garancia

12.2.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 253/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Okrem iných zmien prináša táto novela ZDP aj zmeny a doplnenia v uplatňovaní daňových výdavkov ...
celý článok

Najčastejšie problémy pri kontrolnom výkaze v roku 2015Garancia

12.2.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty sumarizuje najhodnotnejšiu bázu informácií, vďaka ktorej sa zachytávajú aj nové typy podvodov. Najčastejšie chyby v podaných kontrolných výkazoch môžeme rozdeliť na chyby v identifikácii a chyby v transakciách ...
celý článok

Zmeny v účtoch v podvojnom účtovníctve v roku 2016Garancia

11.2.2016, Bc. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva bolo posledný krát novelizované opatrením zo dňa ...
celý článok

Príjmy z prenájmu a z predaja nehnuteľnosti z hľadiska medzinárodného zdanenia príjmovGarancia

10.2.2016, Ing. Ida Gelatová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o ZDZ“) pripúšťajú zdanenie príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí v štáte, v ktorom je nehnuteľnosť umiestnená. Zdanenie sa uskutoční podľa platného daňového ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Najčastejšie chyby a špecifické prípady pri daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2015Garancia

10.2.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) prináša každoročne daňovníkom rôzne problémy. Daňovníci sa pri vypĺňaní daňového priznania dopúšťajú často zbytočných chýb. Medzi najčastejšie chyby patrí: 1. ...
celý článok

Príjem popri poberaní rodičovského príspevkuGarancia

10.2.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebujeme výpomoc na 1 - 2 hod. denne. Je to práca na jeden mesiac. Chceme to riešiť dohodou o vykonaní práce. Záujemkyňa poberá rodičovský príspevok. Zaujíma ma, aké povinnosti mám ako zamestnávateľ a aké povinnosti vyplývajú pre dohodárku. Odzrkadlí sa ...
celý článok

Tuzemské samozdanenie a oprava základu dane z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

10.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ odberateľ nemá k dispozícii faktúru od dodávateľa stavebných prác k termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy boli práce dodané, je povinný uviesť do daňové priznania za toto obdobie v riadku 9 a 10 daňového priznania údaje ...
celý článok

Zaúčtovanie kurzového rozdielu k účtu 052Garancia

10.2.2016, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uhradili sme preddavok v CZK za dodávku stroja. Keďže stroj nevyhovoval našim požiadavkám, odstúpili sme od zmluvy s českým dodávateľom, ktorý nám preddavok vrátil na bankový účet. Ako máme zaúčtovať vzniknutý kurzový rozdiel ku účtu 052? V prípade, ...
celý článok

Platenie preddavkov na daň z príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnostiGarancia

9.2.2016, Ing. Ida Gelatová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby (ďalej len „preddavky“), ich výšku a splatnosť upravuje § 34 ZDP . Preddavky platí daňovník v priebehu preddavkového obdobia a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky zaplatené na toto zdaňovacie ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefónArchív

1.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za zdaňovacie obdobie roku 2015Garancia

28.1.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako každoročne, aj začiatok roku 2016 bude spojený s podávaním daňových priznaní k dani z príjmov. Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2015 zdaniteľné príjmy v sume prevyšujúcej 1 901,67 EUR, musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť za zdaňovacie ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 61/2016 Z.z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 62/2016 Z.z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 63/2016 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 64/2016 Z.z. novela op. č. 651/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 65/2016 Z.z. novela op. č. 652/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 66/2016 Z.z. novela op. č. 25/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 67/2016 Z.z. o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 68/2016 Z.z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 72/2016 Z.z. novela op. 224/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)
  • 73/2016 Z.z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: