NAJNOVŠIE

Daňové priznanie nečinnej právnickej osoby

17.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
S.r.o.-čka bola založená v roku 2013, ale za rok 2013 nevykazovala žiadnu činnosť, nemala žiadne výnosy, náklady. Je potrebné podať nulové daňové priznanie DzP, nulovú súvahu, výkaz ziskov a strát a aj poznámky? Ing. Ján Mintál, Vychádzajúc z ustanovenia § 15 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Potešia sa živnostníci podnikajúci popri zamestnaní?ZámokGarancia

16.4.2014, Mgr. Dušan Vančo, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanec NR SR Ivan Štefanec 27.2.2014 predložil do parlamentu návrh zákona, ktorým sa navrhuje zmeniť a doplniť zákon o dani z príjmov. Spracovatelia tohto návrhu zákona zastávajú názor, že živnostníci podnikajúci popri zamestnaní sú diskriminovaní, pretože ak ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Vznik daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH, ak bola prijatá služba od zahraničnej osobyZámokGarancia

16.4.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní tovaru s odberateľom z EÚ. Odberateľ nám 13.2.2014 vystavil faktúru za služby sprostredkovania predaja tovaru za obdobie január 2014. Podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH nám daňová povinnosť vzniká dodaním ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Lízing (prenájom)ZámokGarancia

15.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
5.4.2.1 Lízing - právna úprava Jednou z foriem získavania majetku je lízing. Táto forma krytia finančných potrieb je v popredí záujmu podnikateľských subjektov. Lízing umožňuje podnikateľom v prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov získať majetok ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014

Zatriedenie daňových výdavkov v peňažnom denníkuZámokGarancia

15.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša otázka sa týka problematiky správneho zatriedenia daňovo uznateľných výdavkov do stĺpcov peňažného denníka v JÚ. Do ktorého stĺpca PD zatriedim jednotlivé výdavky: 1.diaľničné známky 2.povinné zmluvné poistné motorového vozidla ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013ZámokGarancia

19.2.2014, Ing. Renáta Stanley, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Renáta Stanley PhD. Stiahnuť dokument Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 - editovateľné tlačivo Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 (príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92) - editovateľné tlačivo Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013

4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníZámokGarancia

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013

4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkaz o majetku a záväzkoch potrebný k zostaveniu účtovnej závierky. Výkaz o majetku a záväzkoch na prvej strane obsahuje základné údaje o účtovnej jednotke s tým, že na nasledujúcej strane sa uvedú informácie o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príkladZámokGarancia

13.2.2014, Ing. Mária Dimitrovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Dimitrovová Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD s.r.o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 35/2014 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14)
  • 39/2014 Z.z. o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14)
  • 42/2014 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14)
  • 44/2014 Z.z. ustanovuje podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky (vyšlo dňa: 25.2.2014 v čiastke č. 15)
  • 53/2014 Z.z. novela výn. č. 399/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2014 v čiastke č. 17)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

14.5.2014, Žilina
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

19.5.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk                     www.money.sk   www.humanet.sk
Moduly online knižnice