Dodatočné priznanie
Dodatočné priznanie
Daňový kalendár
máj 2016
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.5.2016
 1 USD1,11 EUR (-0)
 1 GBP0,76 EUR (-0)
 1 PLN4,42 EUR (-0,01)
 1 CZK27,03 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Oceňování zúčtovacích vztahůGarancia

26.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oceňovanie zúčtovacích vzťahov Spôsoby oceňovania všetkého majetku a dlhov upravuje zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 24 až § 27. Okamih uskutočnenia účtovného prípadu 1. Zákon o účtovníctve vymedzuje "okamih ocenenie". Tým je ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2013

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠGarancia

26.5.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Predmetom dane v tuzemsku je aj nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ, ktoré ZDPH definuje ako nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom, odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 85 Pracovný časGarancia

26.5.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU § 85 Pracovný čas (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   K § 85: [Pracovný ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Započítanie pohľadávok a protihodnota za tovar/službu v peniazoch

26.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 580 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) jedným zo spôsobov zániku záväzku je aj započítanie pohľadávok - v dôsledku uplatnenia tohto inštitútu totižto dochádza k ...
celý článok

Charakteristika zúčtovacích vztahůGarancia

25.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakteristika zúčtovacích vzťahov Úvod Účtová trieda 3 sústreďuje predovšetkým účty, na ktorých sa odráža vzťah účtovnej jednotky k vonkajšiemu okolia formou pohľadávok a dlhov. Účtovná jednotka účtuje nielen o svojich vzťahoch voči odberateľom a dodávateľom, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Úhrada zo sociálneho fondu bez zdaňovania v roku 2016Garancia

25.5.2016, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma každý rok prenájme na 3 dni dva hotely vo Vyhňach a naši zamestnanci aj s rodinnými príslušníkmi /okolo 350 ľudí/tam tieto dni strávia. Vždy to platia spoločníci ,z vyplateného zisku. Zo sociálneho fondu prispievame ,iba na obedy. Môžeme tento ...
celý článok

Obchodnoprávny vzťah - "nezávislá" činnosťGarancia

25.5.2016, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Juraj Mezei PhD. Fyzická osoba  konateľ - štatutárny orgán spoločnost i s ručením obmedzeným  sám rozhoduje, riadi a dáva pokyny. Pri výkone jeho činnosti chýba prvok subordinácie. Preto táto činnosť nemôže byť upravovaná ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zoznamy daňových dlžníkov budú zverejňované mesačne

25.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. mája 2016 nadobudlo účinnosť novelizované znenie § 52 ods. 1 písm. a) daňového poriadku (zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov). Od uvedeného dňa platí, že Finančné riaditeľstvo SR vypracúva zoznamy ...
celý článok

Oceňování zásobGarancia

24.5.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oceňovanie zásob Zákon o účtovníctve Zásoby sa oceňujú jednak k okamihu uskutočnenia účtovného prípadu (§ 25 Zou) a jednak ku koncu súvahového dňa (§ 27 Zou) alebo k inému okamihu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Zákonom o účtovníctve sú stanovené ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Daňové priznanie k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2016Garancia

24.5.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nemecká spoločnosť s nemeckým IČ DPH si u nás objednala tovar, kde bude konečným príjemcom maďarská spoločnosť s maďarským IČ DPH. Naša spoločnosť má slovenskú IČ DPH. Ide v tomto prípade o trojstranný obchod? Ak áno, ako to má naša firma uvádzať v daňovom ...
celý článok
Najčítanejšie

Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016Garancia

30.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 4. 2016 sa mení a dopĺňa ustanovenie §78a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“), a to o povinnosť pre platiteľov dane vykazovať v kontrolnom výkaze, v časti B.3. údaje ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Špecifiká účtovných prípadov na základe účtovných dokladov - faktúrGarancia

28.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej ako zákon o účtovníctve) povinná účtovať účtovné prípady v účtovných knihách na základe účtovných dokladov, ktoré dokumentujú skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Faktúra ako ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 117/2016 Z.z. novela vyhl. č. 169/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2016 v čiastke č. 22)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 141/2016 Z.z. novela vyhl. č. 74/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: