Warning: include_once(12_cellstyle.phtml) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/data/slovakia/web/cif391/lib/cellfuncs.phtml on line 1692

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '12_cellstyle.phtml' for inclusion (include_path='./:./include:/slovakia/web/local:/slovakia/web/local/consts:/slovakia/web/cif/consts:/slovakia/web/cif/scripts:/slovakia/web/cif/lib:/slovakia/web/graph:/slovakia/web/onb/include:/slovakia/web/graph/utils/jpdocgen:/slovakia/web/cif/fpdi:/slovakia/web/graph/utils/misc') in /home/data/slovakia/web/cif391/lib/cellfuncs.phtml on line 1692

Warning: include_once(12_cellstyle.phtml) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/data/slovakia/web/cif391/scripts/basicinclude.phtml on line 378

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '12_cellstyle.phtml' for inclusion (include_path='./:./include:/slovakia/web/local:/slovakia/web/local/consts:/slovakia/web/cif/consts:/slovakia/web/cif/scripts:/slovakia/web/cif/lib:/slovakia/web/graph:/slovakia/web/onb/include:/slovakia/web/graph/utils/jpdocgen:/slovakia/web/cif/fpdi:/slovakia/web/graph/utils/misc') in /home/data/slovakia/web/cif391/scripts/basicinclude.phtml on line 378
Účtovníctvo a dane
NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Vystavovanie faktúr pri prenájme bytov neplatiteľom DPHZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inkasujeme za nájom bytov, ktoré prenajímame občanom bez vystavenia faktúr. Účtovať chcem pomocou interných dokladov. Môžem robiť predpis 378/648 ? Predpokladáme, že ide o obchodnú spoločnosť, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a ktorá má ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Komentár k § 18 - Úprava základu dane zahraničných závislých osôbZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.9.2014, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček Ing. Beáta Buláková (1) Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 sa použije metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3. Použiť možno len takú metódu, ktorej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Nájom strojov z Nemecka

1.9.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z nemeckej firmy máme tu na Slovensku prenajaté stroje, ktoré užívame a za to obdržíme každý mesiac faktúru za nájom. Akou % sadzbou máme zraziť zrážkovú daň pri úhrade týchto faktúr? Podľa par.43 ods.5,9 a 10 zákona o dani z príjmov sa použije sadzba 19 %, ale ... celý článok
Súvisiace

Daňové výdavky na automobil v roku 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.8.2014, Ing. Renáta Stanley PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové výdavky na automobil sú uplatňované podľa zaradenia, resp. nezaradenia automobilu do obchodného majetku. Existujú viaceré alternatívy, kedy automobil môže byť: zahrnutý do obchodného majetku  nezahrnutý do obchodného majetku, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Lehoty na vyúčtovanie náhrad a splatnosť náhradZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.8.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Lehota pre zamestnanca na vyúčtovanie náhrad   (§ 36 ods. 7 ZCN) Zamestnanec Zamestnanec je povinný  do desiatich pracovných dní po dni ukončenia pracovnej cesty, alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady  predložiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Súvisiace

Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015

7.8.2014, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Dňa 8. ... celý článok
Súvisiace

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015

10.7.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 1. 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Prax si však vyžiadala jej doplnenie. Preto MF SR vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ... celý článok
Súvisiace

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42)
  • 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45)
  • 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

16. - 17.9.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

19.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Certifikované štúdium - Účtovník špecialista

29.9 - 31.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk                     www.money.sk   www.humanet.sk