NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Na kontrolu časti B3 kontrolného výkazu DPH Finančná správa SR zriadila špecializovaný tím

31.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa SR (ďalej len „FS SR“) na svojom webovom sídle zverejnila informáciu o tom, že na kontrolu časti B3 kontrolného výkazu DPH zriadila špecializovaný tím. Vo všetkých regiónoch Slovenska postupne vznikajú kontrolné skupiny, ktoré sú ... celý článok
Súvisiace

Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie daneZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.7.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 50/1 Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor. Platiteľ, ktorý poskytuje služby oslobodené od dane podľa § ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace

Výberové konanie a obsadenie voľnej pozície 2. v poradí v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.7.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme zamestnancovi, ktorý je u nás v pracovnom pomere, skončil druhý vo výberovom konaní iba § 54 ZP zmeniť obsah pracovnej zmluvy a preradiť ho? Zamestnanec, ktorý je na tejto funkcii z nej odchádza, výberové konanie bolo v januári 2015, alebo musíme na túto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Uvedenie údajov z opravnej faktúry do kontrolného výkazuZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.7.2015, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je potrebné údaje z vystavenej opravnej faktúry odberateľom pri dodaní tovaru podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (tuzemské samozdanenie - dodanie tovarov patriacich do kategórie 72) uviesť v kontrolnom výkaze v sekcii C.1 podrobne podľa kódov Colného sadzobníka ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Účtovanie a odpisy spätného leasingu v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

24.7.2015, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
S. r. o. kúpila osobný automobil na lízing v roku 2011. Zaradila ho do 1.odpisovej skupiny a uplatňovali sa účtovné aj daňové odpisy UO=DO. V roku 2014 malo auto zostatkovú hodnotu 3761 eur. Avšak vo februári 2014 sa znova prelízovalo, čiže spätným lízingom - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctvePri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ... celý článok
Súvisiace

Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) - táto novela nadobudne účinnosť v troch etapách: Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie stravovacích poukážokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

27.6.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika stravovania zamestnancov je obsiahnutá v rámci § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej iba „Zákonník práce“). Azda najčastejším z možných spôsobov splnenia si povinnosti zamestnávateľa je v tomto smere zabezpečenie ich ... celý článok
Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie stravných lístkovPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 154/2015 Z.z. novela zák. č. 175/1999 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 7.7.2015 v čiastke č. 48)
  • 156/2015 Z.z. novela op. č. 415/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49)
  • 157/2015 Z.z. ustanovuje vzor ponukového listu (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49)
  • 158/2015 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (vyšlo dňa: 15.7.2015 v čiastke č. 50)
  • 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (vyšlo dňa: 17.7.2015 v čiastke č. 51)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.8.2015 - 14.8.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
10.8.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
17.9.2015, Bratislava
Lektor: Odborník z praxe
Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu!
16.9.2015 - 18.9.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
7.8.2015, Košice
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
29.10.2015 - 30.10.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
20.8.2015, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.9.2015, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo
Archiles
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva