Daňový kalendár
máj 2016
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
9.5.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
9.5.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 6.5.2016
 1 USD1,14 EUR (-0)
 1 GBP0,79 EUR (-0)
 1 PLN4,42 EUR (+0,03)
 1 CZK27,03 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚGarancia

6.5.2016, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie splácania úveru v roku 2016Garancia

6.5.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosti s r.o. bol poskytnutý bankový úver vo výške 114 000 EUR so splatnosťou 10 rokov zaúčtovaný na účte 461. Splácanie úveru je formou anuitných splátok. Splátkový kalendár banky je nasledovný 1. splátka 385 EUR, 2. - 119. splátka 1190 EUR a 120. splátka ...
celý článok

Transferové oceňovanie v praxi (rôzne situácie v súvislosti s transferovým oceňovaním)Garancia

6.5.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozšírením pravidiel TO v ZDP od 1.1.2015 aj na tuzemské závislé osoby prišlo k výraznému rozšíreniu pôsobnosti tohto inštitútu na veľký počet daňových subjektov. Z tohto dôvodu je dôležité poznať a identifikovať obchodné transakcie medzi ...
celý článok

Účtovanie trov exekúcie v roku 2016Garancia

6.5.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí („exekučná činnosť“). Činnosť exekútora je upravená zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný ...
celý článok

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie a osoby vykonávajúce osobnú asistenciu ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím

6.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú fyzickým osobám poberajúcim peňažný príspevok na opatrovanie a osobám, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím (najmenej 140 hodín ...
celý článok

Refakturácia služieb v roku 2016Garancia

5.5.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Refakturáciu zákon o dani z pridanej hodnoty nepozná. Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku je povinný platiť daň. Pri prefakturovaní služby , ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty, platiteľ dane uplatňuje k cene ...
celý článok

Ako postupovať pri exekučných zrážkach, ktoré prišli naraz ako prednostne v roku 2016Garancia

5.5.2016, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od exekútora nám bol doručený exekučný príkaz na zamestnanca, ide o prednostnú exekúciu. Zrážali sme teda každý mesiac zákonné zrážky. Neskôr požiadal zamestnanec exekútora o zníženie sumy zrážok, na základe ktorého sme dostali nariadenie exekútora, aby sme ...
celý článok

Náklady spojené s predčasným ukončením nájomnej zmluvy v roku 2016Garancia

5.5.2016, Ing. Stanislav Krajčír, IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť A v roku 2015 ukončila operatívny lízing osobného auta tzv. najazdením dohodnutého počtu kilometrov. Autá si spoločnosť A od prenajímateľa neodkúpila. Na základe všeobecných zmluvných podmienok je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu najmä ...
celý článok

Záväzok z dohody o urovnaní ako daňový výdavok v roku 2016Garancia

5.5.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné vo všeobecnosti určiť, či záväzok našej spoločnosti zaplatiťsumu, na ktorej sa so zmluvnou stranou dohodla na základe mimosúdnej Dohody o urovnaní podľa Občianskeho zákonníka, je daňový alebo nedaňový výdavok, alebo k posúdeniu daňovej uznateľnosti ...
celý článok

Ak invalidný dôchodca splní zákonom stanovené podmienky pre priznanie starobného dôchodku, bude dostávať ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší

5.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú invalidným dôchodcom. Ide o to, že ak invalidný dôchodca dosiahne dôchodkový vek, môže požiadať o priznanie starobného dôchodku – a to kedykoľvek po dovŕšení ...
celý článok
Najčítanejšie

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v podvojnom účtovníctve v roku 2016Garancia

25.2.2016, Bc. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov ...
celý článok

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za zdaňovacie obdobie roku 2015Garancia

28.1.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako každoročne, aj začiatok roku 2016 bude spojený s podávaním daňových priznaní k dani z príjmov. Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2015 zdaniteľné príjmy v sume prevyšujúcej 1 901,67 EUR, musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť za zdaňovacie ...
celý článok

Správne vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH pri stavebných prácach od 1. 1. 2016Garancia

28.2.2016, Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme firma, ktorej činnosť tvoria zväčša stavebné práce, kde od 1. 1. 2016 povinnosť platiť daň prechádza na príjemcu plnenia (kupujúceho). Moja otázka smeruje k tomu ak v rámci takejto dodávky spolu s prácami sa spotrebuje materiál - je zabudovaný, berie sa ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016Garancia

30.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 4. 2016 sa mení a dopĺňa ustanovenie §78a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“), a to o povinnosť pre platiteľov dane vykazovať v kontrolnom výkaze, v časti B.3. údaje ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 93/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 96/2016 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 98/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 109/2016 Z.z. ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 117/2016 Z.z. novela vyhl. č. 169/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2016 v čiastke č. 22)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: