NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Faktúra pre zdaniteľnú osobu za službu vykonanú v treťom štáte 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

18.9.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od slovenského odberateľa, zdaniteľnej osoby, sme dostali faktúru s nasledujúcim textom: Fakturácia za kontrolu a triedenie hadíc a komponentov u nášho zákazníka v Číne. Cena bez DPH, DPH, cena celkom. Je to správne? Má tam byť DPH? Keď je služba ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Faktúra po lehote splatnostiZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

18.9.2014, Ing. Zuzana Kubaščíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Hospodársky rok nám končí 30 .6. 2014. Odberateľská faktúra je splatná 29. 6. 2014 a druhá 30. 6. 2014. Prosím o informáciu, či sú obidve faktúry pri uzávierke po lehote splatnosti, alebo iba tá, ktorá má splatnosť 29. 6. 2014? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Termín na podanie žiadosti o vrátenie DPH za rok 2013 sa kráti

18.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tí platitelia DPH, ktorým v roku 2013 boli dodané tovary a služby z iných členských štátov, môžu požiadať o vrátenie dane z týchto štátov. Lehota na podanie žiadosti uplynie 30.9.2014. Tí platitelia DPH, ktorým v roku 2013 boli dodané tovary a služby z iných ... celý článok
Súvisiace

Nadmerný odpočet a daňová kontrolaZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

17.9.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marián Drozd Dňa 20.02.2014 začala kontrola nadmerného odpočtu DPH za obdobie december 2013. Do dnešného dňa (13.8.2014) kontrola nie je ukončená a ani nám daňový úrad nechce povedať z akého dôvodu kontrola nemôže byť ukončená. Ako sa môžeme brániť? Aké ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Postup dcérskej spoločnosti pri úprave základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 v prípade neuhradených úrokovZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

17.9.2014, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materská a dcérska spoločnosť uzatvorili v roku 2009 zmluvu o úvere so splatnosťou istiny aj úrokov do 31. 12. 2010. V priebehu roka 2010 bola dvoma dodatkami k zmluve predĺžená lehota splatnosti istiny aj úrokov postupne do 31. 12. 2012 a následne do 31. 12. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015

7.8.2014, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Dňa 8. ... celý článok
Súvisiace

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Súvisiace

Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015

10.7.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 1. 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Prax si však vyžiadala jej doplnenie. Preto MF SR vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ... celý článok
Súvisiace

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42)
  • 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45)
  • 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Certifikované štúdium - Účtovník špecialista

29.9 - 31.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

30.9.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

3.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

28.11.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk www.money.sk
www.humanet.sk Datamolino logo