NAJNOVŠIE

Registrácia z dôvodu vykonávania stavebných prác v inom členskom štáteZámokGarancia

23.4.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ živnostník so sídlom v SK a slovenskou živnosť ou neplatiteľ DPH vykonáva stavebné práce pre partnera vo Švédsku (EU), práce prebiehajú tak, že dostane konkrétnu zákazku, napr. prerábku u bežného švédskeho človiečika, nakúpi si materiál, vykoná ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Zálohová faktúra v účtovníctveZámokGarancia

23.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vystavím zálohovú faktúru pre partnera do EÚ, požadujem platbu (1.3.14). Zálohová faktúra je zatiaľ neuhradená, no dohodli sme sa s partnerom, že mu tovar aj napriek tomu zašleme a vystavíme mu daňový doklad - faktúru s určitou splatnosťou (2.3.14). Následne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Nezdaniteľná časť základu dane na manželkuZámokGarancia

23.4.2014, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá poberala od 1.1.13 do 7.2.13 invalidný dôchodok (má preukaz ŤZP) v sume 213,23 eur. Od 8.2.2013 poberá predčasný starobný dôchodok v sume 2 580,15 eur. Iný príjem nemala. Môžeme jej uznať 12 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Ako po novom postupovať pri žiadosti o vrátenie poistného

22.4.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 145 ods. 1 ZSP je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní. Podľa § 145 ods. 1 ZSP je Sociálna poisťovňa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Nezaplatené záväzky voči zdravotnej poisťovniZámokGarancia

21.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
K 31.12.2013 evidujeme nezaplatené záväzky voči sociálnej poisťovni, ktoré sú viac ako 36 mesiacov po splatnosti. Je to náklad, ktorý sa skladá z odvodov spoločnosti a aj z odvodu zamestnanca. Treba zvýšiť základ dane o takýto záväzok po splatnosti? O akú sumu? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013ZámokGarancia

19.2.2014, Ing. Renáta Stanley, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Renáta Stanley PhD. Stiahnuť dokument Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 - editovateľné tlačivo Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 (príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92) - editovateľné tlačivo Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013

4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníZámokGarancia

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013

4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkaz o majetku a záväzkoch potrebný k zostaveniu účtovnej závierky. Výkaz o majetku a záväzkoch na prvej strane obsahuje základné údaje o účtovnej jednotke s tým, že na nasledujúcej strane sa uvedú informácie o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príkladZámokGarancia

13.2.2014, Ing. Mária Dimitrovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Dimitrovová Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD s.r.o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 76/2014 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.3.2014 v čiastke č. 29)
  • 82/2014 Z.z. o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (vyšlo dňa: 28.3.2014 v čiastke č. 30)
  • 83/2014 Z.z. o registri bankových úverov a záruk (vyšlo dňa: 28.3.2014 v čiastke č. 30)
  • 84/2014 Z.z. novela zák. č. 122/2013 Z. z. a č. 145/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 11.4.2014 v čiastke č. 31)
  • 88/2014 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 11.4.2014 v čiastke č. 31)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

14.5.2014, Žilina
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

19.5.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk                     www.money.sk   www.humanet.sk
Moduly online knižnice