Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.7.2016
 1 USD1,1 EUR (-0)
 1 GBP0,84 EUR (-0)
 1 PLN4,36 EUR (+0,01)
 1 CZK27,03 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 



EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 

Najnovšie

Navrhuje sa zmena v odpočte DPH od 1. 1. 2017Garancia

26.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty, sa navrhuje zmena v odpočte DPH (poznámka: návrh zákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré by malo skončiť 29. 7. 2016), Vládnym ...
celý článok

Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaruGarancia

25.7.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidlá uplatňovania DPH určuje pre konkrétne prípady výlučne zákon o DPH. Zákon o DPH ustanovuje miesto a vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru a služby z iného členského štátu, podmienky nároku na odpočítanie dane a tiež ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Uznanie dokladu za ubytovanie ktorý nie je vystavený na adresu firmy v roku 2016Garancia

25.7.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa bola vyslaná na pracovnú cestu, priniesla doklad za ubytovanie vystavený na meno a svoju adresu, nie na adresu firmy , môžem jej uznať doklad o poskytnutí ubytovania vo vyúčtovaní cestovného príkazu. Zamestnankyňa bola vyslaná na ...
celý článok

Dátum zdaniteľného plnenia pre odvod DPH a odpočet DPH v roku 2016Garancia

25.7.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme zálohovú faktúru na dodanie tovaru s inštaláciou od rakúskeho dodávateľa. Záloha je určená na nákup materiálu. Na faktúre sú uvedené dátumy: o dátum vyhotovenia: 6. 6. 2016, o dátum splatnosti: 20. 6. 2016, o dátum realizácie prác: júl 2016. Aký ...
celý článok

Účtovanie o úrokoch z omeškania a o náhrade zaplateného súdneho poplatku v roku 2016Garancia

25.7.2016, Mgr. Tomáš Maršalek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša otázka sa týka, kedy je potrebné účtovať ako veriteľ o úrokoch z omeškania a o náhrade zaplateného súdneho poplatku? Sme účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Mnohokrát vymáhame svoje pohľadávky prostredníctvom súdu, ktorý po ...
celý článok

Zisťovanie základu dane z príjmovGarancia

25.7.2016, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Jozef Pohlod 1. Pri zisťovaní základu  dane  alebo daňovej straty sa vychádza a. u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 , z rozdielu ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Schémy zdanenia príjmov zo závislej činnosti u spoločníka a konateľaGarancia

25.7.2016, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Aj tu platí všeobecné pravidlo, že zdaniteľný príjem zo závislej činnosti sa musí vždy zdaniť preddavkom na daň pri výplate, poukázaní alebo pripísaní zamestnancovi, v našom prípade spoločníkovi (konateľovi) k dobru. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Daňová zostatková cena budovy pri jej vyradení z majetku v roku 2016Garancia

25.7.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S. r. o. je vlastníkom odpisovanej budovy (80%- výrobná hala, 20%- administratívna budova), ktorá je zaradená v 5. odpisovej skupine. Budova bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky v roku 2005. Ak by bola budova predaná v auguste 2016 je ...
celý článok

Navrhuje sa, zaviesť do praxe inštitút úroku z nadmerného odpočtu od 1. 1. 2017Garancia

25.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ministerstvo financií ...
celý článok
Najčítanejšie

Diaľničné známky v roku 2016 a ich účtovanieGarancia

4.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod príspevku je vhodné pripomenúť, že počnúc rokom 2016 na Slovensku definitívne skončilo uplatňovanie „papierových“ diaľničných nálepiek. V roku 2016 už motoristi na diaľniciach využívajú elektronické diaľničné známky. Elektronizácia systému predaja ...
celý článok

Špecifiká účtovania zásob spôsobom A v sústave podvojného účtovníctvaGarancia

16.5.2016, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka, ktorá má v majetku kategóriu zásoby a nemá povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom si pri začatí účtovania zásob v sústave podvojného účtovníctva zvolí medzi spôsobom A a spôsobom B účtovania zásob, aký spôsob bude používať na celú ...
celý článok

Novinky v zákone o účtovníctve od 1.1.2016Garancia

17.5.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z.z. už od 1.júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1.januárom 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: