NAJNOVŠIE

Nezaplatené záväzky voči zdravotnej poisťovniZámokGarancia

21.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
K 31.12.2013 evidujeme nezaplatené záväzky voči sociálnej poisťovni, ktoré sú viac ako 36 mesiacov po splatnosti. Je to náklad, ktorý sa skladá z odvodov spoločnosti a aj z odvodu zamestnanca. Treba zvýšiť základ dane o takýto záväzok po splatnosti? O akú sumu? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Účtovanie nákupu PHM v jednoduchom účtovníctveZámokGarancia

21.4.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako účtovať nákup PHM v dopravnej spoločnosti? V peňažnom denníku ako nákup materiálu (zásoby) alebo ako nákup služby? Účtovné zápisy v účtovných knihách v jednoduchom účtovníctve sa vykonávajú v časovom slede na základe účtovných dokladov podľa § 10 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Faktúra za služby poskytnuté vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ak správu týchto priestorov vykonáva správcaZámokGarancia

21.4.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o dielo na obnovu bytového domu s objednávateľom - vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpenými správcom bytového domu. V zmluve sú uvedené identifikačné údaje objednávateľa (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH a číslo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Finančný dar v JÚ

21.4.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ - SZČO - dostal finančný dar na svoju činnosť. Do akého paragrafu patrí tento príjem? Ing. Marta Rešetková, PhD., V zmysle inštitútu § 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmom je peňažné plnenie a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Uvedenie IČDPH na faktúre pri registrácii odberateľaZámokGarancia

20.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Objednávateľ prepravy sa stal platiteľom DPH 12.3.2014. Na objednávke čo poslal na prepravu dňa 7/3/2014 už uviedol IČ DPH. Preprava sa uskutočnila dňa 10/3.2014, t.j. zdaniteľné plnenie bolo 10/3/2014, tak na faktúre čo vystavím objednávateľovi prepravy ešte ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013ZámokGarancia

19.2.2014, Ing. Renáta Stanley, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Renáta Stanley PhD. Stiahnuť dokument Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 - editovateľné tlačivo Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 (príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92) - editovateľné tlačivo Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013

4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníZámokGarancia

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013

4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkaz o majetku a záväzkoch potrebný k zostaveniu účtovnej závierky. Výkaz o majetku a záväzkoch na prvej strane obsahuje základné údaje o účtovnej jednotke s tým, že na nasledujúcej strane sa uvedú informácie o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príkladZámokGarancia

13.2.2014, Ing. Mária Dimitrovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Dimitrovová Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD s.r.o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 35/2014 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14)
  • 39/2014 Z.z. o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14)
  • 42/2014 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14)
  • 44/2014 Z.z. ustanovuje podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky (vyšlo dňa: 25.2.2014 v čiastke č. 15)
  • 53/2014 Z.z. novela výn. č. 399/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2014 v čiastke č. 17)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

14.5.2014, Žilina
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

19.5.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk                     www.money.sk   www.humanet.sk
Moduly online knižnice