Daňový kalendár
máj 2016
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
9.5.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
9.5.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 3.5.2016
 1 USD1,15 EUR (+0,01)
 1 GBP0,78 EUR (+0,01)
 1 PLN4,38 EUR (-0,01)
 1 CZK27,05 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci v roku 2016Garancia

3.5.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ustanovenia § 41 Zákonníka práce ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu (zhodnotenie spôsobilosti), psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou ...
celý článok

Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016 (Vyradenie majetku v účtovníctve podnikateľa)Garancia

3.5.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyradenie majetku v účtovníctve podnikateľa Podnikateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „obchodný zákonník“) je: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe ...
celý článok

Čo sa stane, ak zadáte zlý variabilný symbol pri platbe dane?

3.5.2016, Mgr. Martina Uherová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový subjekt je s účinnosťou od 1.1.2012 povinný platbu, ktorú poukazuje správcovi dane označovať spôsobom uvedeným vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len ...
celý článok

Definície, sadzby - daň z motorových vozidielGarancia

2.5.2016, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Predmet dane Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie: L, M, N, O, ktoré je evidované v SR a ktoré sa používa v SR na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynú príjmy, ktoré sú predmetom dane ...
celý článok

Cestovné náhrady v roku 2016 z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

2.5.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsahom príspevku je daňové posudzovanie cestovných náhrad v roku 2016 zo strany zamestnancov aj zamestnávateľov, a to nielen v rámci nárokových plnení, ale najmä v súvislosti s poskytovaním tzv. nadnárokových cestovných náhrad. T.j. takých cestovných náhrad, ...
celý článok

Poskytnutie pôžičky dcérskym spoločnostiam materskou účtovnou jednotkou v roku 2016Garancia

2.5.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka A má dcérsku účtovnú jednotku B (100% účtovanie pod. na 061), dcérsku účtovnú jednotku C (50% účtovanie pod. na 062) a dcérsku účtovnú jednotku D (10% účtovanie pod. na 063). Prepojenými účtovnými jednotkami sa rozumie materská účtovná jednotka ...
celý článok

Cestovné náhrady - právna úpravaGarancia

2.5.2016, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod; Ing. Viera Mezeiová Problematiku cestovných náhrad upravujú nasledovné právne predpisy: zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení doplnkov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Od 1. 4. 2016 platí nový vzor formuláru kontrolného výkazu a upravilo sa i uvádzanie údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3. výkazu.

2.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 4. 2016 platí nový vzor formuláru kontrolného výkazu a od uvedeného dňa došlo i k úprave uvádzania údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3. kontrolného výkazu. Od 1. 4. 2016 platí nový vzor formuláru kontrolného ...
celý článok

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2016Garancia

1.5.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný: vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok podľa Zákonníka práce. Nie je potrebné, aby zamestnanec žiadal o vydanie potvrdenia o zamestnaní, zamestnávateľ by mal vydať potvrdenie ...
celý článok

Účtovanie zmeniek v roku 2016Garancia

30.4.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmenka predstavuje cenný papier, vydaný v zákonom predpísanej forme a obsahu, ktorý má predovšetkým platobnú a úverovú funkciu. Náležitosti zmenky upravuje zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový. Podstatou zmenky je záväzok určitých osôb zaplatiť jej ...
celý článok
Najčítanejšie

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v podvojnom účtovníctve v roku 2016Garancia

25.2.2016, Bc. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov ...
celý článok

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za zdaňovacie obdobie roku 2015Garancia

28.1.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako každoročne, aj začiatok roku 2016 bude spojený s podávaním daňových priznaní k dani z príjmov. Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2015 zdaniteľné príjmy v sume prevyšujúcej 1 901,67 EUR, musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť za zdaňovacie ...
celý článok

Správne vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH pri stavebných prácach od 1. 1. 2016Garancia

28.2.2016, Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme firma, ktorej činnosť tvoria zväčša stavebné práce, kde od 1. 1. 2016 povinnosť platiť daň prechádza na príjemcu plnenia (kupujúceho). Moja otázka smeruje k tomu ak v rámci takejto dodávky spolu s prácami sa spotrebuje materiál - je zabudovaný, berie sa ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016Garancia

30.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 4. 2016 sa mení a dopĺňa ustanovenie §78a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“), a to o povinnosť pre platiteľov dane vykazovať v kontrolnom výkaze, v časti B.3. údaje ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 93/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 96/2016 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 98/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 109/2016 Z.z. ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 117/2016 Z.z. novela vyhl. č. 169/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2016 v čiastke č. 22)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: