NOVINKA
Diaľničné známky a ich účtovanie v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
13. a 14. plat od 1. mája 2018 z ...
V NR SR bola s účinnosťou od 1. mája 2018 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Do ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 eur pri vyplatení tzv. 13. a 14. peňažného plnenia za prácu, t. j. príjmu zo závislej činnosti (plat).
Predaj tovaru, pri ktorom sa ...
Dňa 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018.
Elektronická komunikácia od 1. 1. ...
Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby (podnikateľov).
Top témy
Od 1. 1. 2018 obsahuje zákon o dani z príjmov v § 17f nový inštitút zdanenia, tzv. zdanenie pri odchode (exit tax).
Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP
Zverejnením v Zbierke zákonov SR sa stala platnou novela zákona č. 57/2018 Z. z., ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. aprílu 2018 a v zákone o dani z príjmov upravuje 5 novelizačných bodov.
Vzhľadom na doplnenie ustanovení § 72, § 74 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2018, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.
Najnovšie
22
mar
Škody
Ing. Marcela Prajová Poškodenie i škoda vždy predstavujú situáciu, ktorá má negatívny vplyv na majetok podnikateľa a na jeho výsledok hospodárenia. Pri posudzovaní, či je poškodenie, resp. škoda, daňovým výdavkom, je potrebné rozlišovať odstrániteľné poškodenie ...
22
mar
Škody, ktoré sa považujú za daňový ...
Ing. Marcela Prajová Do daňových výdavkov v plnej výške sa zahŕňajú škody, ktoré sa v praxi označujú ako škody nezavinené daňovníkom . ZDP ich definuje v ustanovení § 19 ods. 3 písm. g) ZDP . Patria sem: škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a škody ...
22
mar
379 - Jiné dluhy
379 - Iné dlhy Zachytávajú sa tu predovšetkým nekomerčnú krátkodobé dlhy, napr. Dlhy zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, dlhy z colného dlhu, dlhy z vkladov do obchodných korporácií do doby zápisu vkladu do základného imania v obchodnom registri, krátkodobé ...
22
mar
Třístranný obchod
Trojstranný obchod Je v prípade trojstranného obchodu dôležitá osoba prepravcu? Ide nám o tento prípad: Tri subjekty - A, B, C všetci sú registrovaní k DPH, osoba A v Chorvátsku, B v Česku a C v Poľsku. Dve dodania: dodanie drôtu a cievok. Prepravca u oboch ...
22
mar
Úhrada příspěvků a pojistného ...
Úhrada príspevkov a poistného zamestnávateľom § 6 ods. 9 písm. p) ZDP oslobodzuje od dane z príjmov zo závislej činnosti v celkovom úhrne až do výšky 50 000 Sk ročne (predtým to bolo menej, pozri tabuľku) platby zamestnávateľa za zamestnancov na súkromné ...
22
mar
Európska únia prijala zmeny ...
Ing. Alena Palušková Európska únia vo svojom Úradnom vestníku zverejnila Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/400 zo 14. marca 2018, ktorým prijala zmeny štandardu IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok. Európska únia vo svojom Úradnom vestníku zverejnila ...
21
mar
377 - Prodané opce
377 - Predané opcie Účtujú sa tu predané opcie vyplývajúce z opčných termínových operácií. To sú operácie, ktoré v podstate znamenajú zmluvne zabezpečené právo kúpiť alebo predať určité aktívum v stanovenom čase za vopred stanovenú cenu. Pri uzatvorení opcie ...
21
mar
472 - Dlouhodobé dluhy - podstatný ...
472 - Dlhodobé dlhy - podstatný vplyv Na tomto účte sa zachytávajú prijaté dlhodobé zápožičky jednak od účtovných jednotiek, v ktorých účtovná jednotka vykonáva podstatný vplyv; a jednak od účtovných jednotiek, ktoré v účtovnej jednotke uplatňujú podstatný ...
21
mar
Provízia za sprostredkovanie ...
Ing. Jozef Pohlod Naša spoločnosť zaevidovala v účtovníctve v roku 2017 faktúru za sprostredkovanie nájmu. Faktúra bola v roku 2017 aj uhradená. Výška provízie za sprostredkovanie bola stanovená vo výške 20 % z ročného nájmu. Faktúra za sprostredkovanie bola ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
Účtovanie prijatého dobropisu v ...
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: