O UAD
O UAD

 

Darček mesiaca
Pravidelne každý mesiac odborný darček pre Vás!
Dobropisy od A po Z

 

Daňový kalendár
apríl 2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
28.4.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.4.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.4.2017
 1 USD1,09 EUR (-0)
 1 GBP0,84 EUR (-0)
 1 PLN4,22 EUR (-0)
 1 CZK26,94 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Facebook

 

Najnovšie

Časové rozlíšenie výnosov a príjmovGarancia

28.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Ján Mintál Zákon o účtovníctve ukladá povinnosť dodržiavať v podvojnom účtovníctve akruálny princíp ( § 3 ods. 2 ZoÚ). Účtovná jednotka je povinná účtovať o výnosoch v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich ...
viac
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.05.2017 a postup v prípade uplatnenia havarijného postupu a v prípade cestujúcich.

28.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Centrum podpory pre clo a spotrebné dane zverejnilo koncom mesiaca Apríl na svoje webovej stránke Informáciu k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia. Finančné ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Posledný termín na poukázanie podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2016

27.4.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už len do 2. mája 2017 má daňovník - zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 - možnosť darovať 2 %, resp. 3 % zo svojich daní. Už len do 2. mája 2017 ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

POZOR! Povinné elektronické podávanie colných vyhlásení v dovoze od 1. mája 2017

27.4.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Už len týždeň zostáva na spustenie povinného elektronického podávania colných vyhlásení v dovoze v štandardnom postupe. Preto je potrebné, aby sa dovozcovia pripravili na tento stav a zabezpečili si splnenie podmienok na takýto spôsob komunikácie. Už len ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Výpožička auta od 1.1.2017

26.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1.1.2017 bolo do § 21 ods. 1 Zákona o dani z príjmov doplnené nové písmeno l), v ktorom je uvedené, že daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tvorba a použitie rezervGarancia

25.4.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ZDP sa za daňové výdavky považujú rezervy vytvárané v poisťovníctve podľa  § 20 ods. 8 ZDP  a rezervy účtované ako náklad podľa  § 20 ods. 9 ZDP na: nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť ...
viac
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rezerva na prémie a odmenyGarancia

25.4.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod ; Ing. Peter Horniaček Prémie a odmeny patria medzi pohyblivé zložky mzdy, ktorých poskytovanie je závislé od vopred stanovených kritérií. Obvykle sú tieto kritériá postavené na stanovené časové obdobie, mesiac, štvrťrok alebo aj kalendárny ...
viac
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

119 Materiál na cesteGarancia

25.4.2017, Ing. Ján Mintál, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Ivana Glazelová Všeobecne definícia účtu 119 - Materiál na ceste je uvedená v § 44 ods. 3 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve, kde je uvedené, že na účte 119 účtujeme vyúčtovanie za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte ...
viac
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému Centrálny elektronický priečinok

25.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre clo a spotrebné danezverejnilo v mesiaci apríl 2017 na svojej webovej stránke informáciu k registrácii a prihláseniu sa do informačného systému „Centrálny elektronický ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Posledný týždeň na prípravu

25.4.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Už len týždeň zostáva na spustenie povinného elektronického podávania colných vyhlásení v dovoze v štandardnom postupe. Preto je potrebné, aby sa dovozcovia pripravili na tento stav a zabezpečili si splnenie podmienok na takýto spôsob komunikácie. Už len ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Najčítanejšie

Účtovanie časového rozlíšenia v roku 2016Archív

3.2.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

17.10.2016, Ing. Alica Fisterová, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alica Fisterová; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor žiadosti o odpustenie pokutyGarancia

12.12.2014, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument VZOR   - žiadosti o odpustenie pokuty Štefan Kopáč, Laurinská 77, Bratislava Obecný úrad Voderady Bratislava, xx. xx. 200x Vec: Žiadosť o odpustenie pokuty Podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 90/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2017 v čiastke č. 44)
  • 91/2017 Z.z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 21.4.2017 v čiastke č. 44)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 93/2017 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 94/2017 Z.z. novela zák. č. 9/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 96/2017 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 98/2017 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)

Anotácie právnych predpisov

SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
5.6.2017 - 30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
17.5.2017 - 19.5.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
17.5.2017 - 19.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
15.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu!
22.5.2017 - 23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
28.6.2017 - 30.6.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.5.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: