Dodatočné priznanie
Dodatočné priznanie
Daňový kalendár
máj 2016
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.5.2016
 1 USD1,12 EUR (0)
 1 GBP0,76 EUR (0)
 1 PLN4,39 EUR (0)
 1 CZK27,03 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Príjem z predaja zamestnaneckých akcií z pohľadu dane z príjmov v roku 2016Garancia

29.5.2016, Ing. Daniela Krištofíková, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 253/2015 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP). Zmeny, ktoré táto novela priniesla, môžu mať dopad aj na zdanenie príjmu z predaja zamestnaneckých akcií. ...
celý článok

Refundácia dane v roku 2016Garancia

28.5.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o DPH upravuje vrátenie DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu, vrátenie DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu a tiež upravuje postup slovenského platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie DPH z iného členského štátu. Od roku 2010 sa uplatňuje ...
celý článok

Účtovanie prijatej zálohy a provízie v roku 2016Garancia

28.5.2016, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre firmu XY, ktoré poskytuje internetové pripojenie a TV vysielanie získavame nových zákazníkov. Od zákazníka prevezmeme v hotovosti zálohu, vydáme príjmový pokladničný doklad v mene spoločnosti XY, kde sme uvedený ako príjemca hotovosti. Zálohu odvedieme z ...
celý článok

PohledávkyGarancia

27.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odberatelia a ostatné pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Na účtoch účtovej skupiny 31 sa účtuje o bežných pohľadávkach z obchodného styku. Pohľadávky za odberateľmi možno účtovať dňom splnenia dodávky na základe podkladov, ktoré toto splnenie dodávky ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2013

Dodanie služiebGarancia

27.5.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Dodaním služby je podľa ZDPH každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, vrátane: prevodu práva k nehmotnému majetku vrátene poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu, poskytnutia ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Daňovo uznané rezervy v roku 2016Garancia

27.5.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
celý článok

Automobil prenajatý formou operatívneho leasingu v roku 2016Garancia

27.5.2016, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujíma nás otázka týkajúca sa zaúčtovania operatívneho leasingu - auta a aké povinnosti nám ohľadom toho vyplývajú ? Odpisy sa neuplatňujú? Auto prenajaté formou operatívneho leasingu firma ako nájomca neodpisuje vozidlo. Odpisuje ho prenajímateľ. ...
celý článok

Pozemky pro rodinné domy bez DPHGarancia

27.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Parlamentu byl předložen senátní návrh na novelizaci zákona o DPH. Konkrétně jde o jeho § 56, který obsahuje ustanovení k osvobození pozemků. Od roku 2016 se zdaňují některé pozemky, které před tímto datem byly při převodu osvobozeny. V Parlamentu byl ...
celý článok

Oceňování zúčtovacích vztahůGarancia

26.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oceňovanie zúčtovacích vzťahov Spôsoby oceňovania všetkého majetku a dlhov upravuje zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 24 až § 27. Okamih uskutočnenia účtovného prípadu 1. Zákon o účtovníctve vymedzuje "okamih ocenenie". Tým je ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2013

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠGarancia

26.5.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Predmetom dane v tuzemsku je aj nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ, ktoré ZDPH definuje ako nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom, odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016Garancia

30.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 4. 2016 sa mení a dopĺňa ustanovenie §78a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“), a to o povinnosť pre platiteľov dane vykazovať v kontrolnom výkaze, v časti B.3. údaje ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Špecifiká účtovných prípadov na základe účtovných dokladov - faktúrGarancia

28.3.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej ako zákon o účtovníctve) povinná účtovať účtovné prípady v účtovných knihách na základe účtovných dokladov, ktoré dokumentujú skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Faktúra ako ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 117/2016 Z.z. novela vyhl. č. 169/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2016 v čiastke č. 22)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 141/2016 Z.z. novela vyhl. č. 74/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: