NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Poskytovanie odstupného pri prechode práv a povinností na iného zamestnávateľaZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.8.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Niekoľkí zamestnanci končia dohodou pracovný pomer k 31.12.2013 vo firme A a nastupujú 1.1.2013 do novej firmy B. Vo firme A mali odpracovaných 25 rokov, t.j. nárok na niekoľko-mesačné odstupné v prípade výpovede. Ak by aj dohodu o ukončení pomeru ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Refakturácia parkovného a režim DPHZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediný konateľ a zároveň zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným uskutoční služobnú cestu do ČR (Rakúska), pričom platobnou kartou na účet spoločnosti uhradí parkovné. Na doklade od parkovného je uvedená aj DPH z príslušného členského štátu. Toto parkovné, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Refakturácia parkovného a režim DPHZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediný konateľ a zároveň zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným uskutoční služobnú cestu do ČR (Rakúska), pričom platobnou kartou na účet spoločnosti uhradí parkovné. Na doklade od parkovného je uvedená aj DPH z príslušného členského štátu. Toto parkovné, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Odpis pohľadávky v konkurzeZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

1.8.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť A nadobudla pohľadávku voči spoločnosti B kúpou časti podniku. V roku 2013 bolo uverejnené v obchodnom vestníku, že na spoločnosť B bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku. Spoločnosť A by mala pristúpiť k výmazu pohľadávky. Je odpis pohľadávky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Nebankovky budú musieť žiadať NBS o licenciu

1.8.2014, Ing. Andrej Kolej, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2015 kontrolu a dohľad nad činnosťou veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery, teda aj nad činnosťou nebankoviek, by v plnom rozsahu mala prevziať Národná banka Slovenska. Od 1. 1. 2015 kontrolu a dohľad nad činnosťou veriteľov poskytujúcich ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v platení poistného pre SZČO od 1.7.2014

30.5.2014, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ku dňu 1.7.2014 (tak ako každý rok), musia všetky samostatne zárobkovo činné osoby /ďalej len „SZČO“/ prehodnotiť, či im naďalej trvá, zaniká alebo od 1.7.2014 vzniká povinnosť platiť poistné podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ... celý článok
Súvisiace

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru navrhované s účinnosťou od 1.7.2014

25.4.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je v NR SR návrh zákona, ktorým sa má meniť s účinnosťou od 1.7.2014 Zákonník práce v časti, ktorá sa týka dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/ ... celý článok
Súvisiace

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42)
  • 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45)
  • 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

8. - 10.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

16. - 17.9.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

19.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Kvalifikačné štúdium - Účtovník špecialista

29. - 31.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk                     www.money.sk   www.humanet.sk