Dodatočné priznanie
Dodatočné priznanie

 

Daňový kalendár
jún 2016
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Registrácia bezplatných enovín
Registrácia bezplatných enovín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.6.2016
 1 USD1,1 EUR (-0)
 1 GBP0,83 EUR (+0,03)
 1 PLN4,46 EUR (+0,01)
 1 CZK27,15 EUR (+0,05)
viac
Sadzby NBS
2T Repo sazba % platnost od 28.6.2016
Diskontní sazba % platnost od 28.6.2016
Lombardní sazba % platnost od 28.6.2016
vývoj
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník

 

 

Checklisty
Účtovné checklisty

 

Pripravované legislatívne zmeny

 EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 

Najnovšie

Kapitalizácia záväzkuGarancia

28.6.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Proces, pri ktorom sa veriteľ snaží premeniť svoju pohľadávku na majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom, sa nazýva kapitalizáciou pohľadávky. Veriteľ touto premenou získa priamo kapitálovú účasť na spoločnosti ...
celý článok

195 Opravné položky k zvieratámGarancia

28.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet   Účtovný prípad   MD   D   195   Zaúčtovanie konečného stavu pri uzavretí účtovných kníh   195   702           Účet   Účtovný prípad   MD   D   195   Tvorba opravnej položky v dôsledku zníženia ocenenia zvierat, ktoré nemá trvalý charakter, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Počet dokladov vyhotovených VRP sa viaže na všetky prevádzky podnikateľaGarancia

28.6.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Už sme vás informovali o tom, že od 1. júla 2016 sa mení počet pokladničných dokladov vyhotovených virtuálnou registračnou pokladnicou u jedného podnikateľa za jeden kalendárny mesiac - zvyšuje sa z 1 000 na 3 000 ks. Už sme vás informovali ...
celý článok

194 Opravné položky k výrobkomGarancia

27.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet   Účtovný prípad   MD   D   194   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   194           Účet   Účtovný prípad   MD   D   194   Tvorba opravnej položky v dôsledku zníženia ocenenia výrobkov, ktoré nemá trvalý ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Správa daně z přidané hodnotyGarancia

27.6.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa dane z pridanej hodnoty Miestna príslušnosť V ustanovení § 93a CIVA je vymedzená miestna príslušnosť v osobitných prípadoch, tj. Pri skupine a u osôb, ktoré nemajú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. Všeobecne je miestna príslušnosť k ...
celý článok

Pripravuje sa zmluva medzi SR a Azerbajdžanskou republikouGarancia

27.6.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmu (zodpovedná ...
celý článok

Osoby povinné platiť daňGarancia

24.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Podľa § 69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Transferové oceňovanie a SZČOGarancia

24.6.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kto je to závislá osoba? Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP): blízka osoba, ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo inak prepojená osoba. ...
celý článok

193 Opravné položky k polotovarom vlastnej výrobyGarancia

24.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet   Účtovný prípad   MD   D   193   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   193           Účet   Účtovný prípad   MD   D   193   Tvorba opravnej položky v dôsledku zníženia ocenenia polotovarov vlastnej výroby, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Národný program reforiem SR 2016Garancia

24.6.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na webovom sídle Ministerstva financií SR je uverejnený Národný program reforiem SR 2016, ktorý obsahuje opatrenia, ktoré vláda SR plánuje v najbližšom období realizovať. Materiál vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020. ...
celý článok
Najčítanejšie

Prenos daňovej povinnosti - uvádzanie údajov do KV a DPH tlačivaGarancia

25.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám faktúra od slovenského dodávateľa za montáž , demontáž klimatizácie - od 1. 1. 2016 § 69 ods.12 písm. j ) zákona - prenesenie daňovej povinnosti. Prosím Vás kam patri do KV a DPH takáto faktúra? Ja som to samozdanila a dala do riadku 9 a 10 DPH ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok

Diaľničné známky v roku 2016 a ich účtovanieGarancia

4.6.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod príspevku je vhodné pripomenúť, že počnúc rokom 2016 na Slovensku definitívne skončilo uplatňovanie „papierových“ diaľničných nálepiek. V roku 2016 už motoristi na diaľniciach využívajú elektronické diaľničné známky. Elektronizácia systému predaja ...
celý článok

Špecifiká účtovania zásob spôsobom A v sústave podvojného účtovníctvaGarancia

16.5.2016, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka, ktorá má v majetku kategóriu zásoby a nemá povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom si pri začatí účtovania zásob v sústave podvojného účtovníctva zvolí medzi spôsobom A a spôsobom B účtovania zásob, aký spôsob bude používať na celú ...
celý článok

Novinky v zákone o účtovníctve od 1.1.2016Garancia

17.5.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z.z. už od 1.júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1.januárom 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 174/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.5.2016 v čiastke č. 41)
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: