Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Nová nezdaniteľná časť základu dane

Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk. 23.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 13.9.2013 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Týmto zákonom sa súčasne s účinnosťou od 1.1.2014 novelizuje aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“).

Najvýraznejšie zmeny a doplnky ZDP sa týkajú § 11, ostatné zmeny, ktoré sa dotkli § 19, 32, 35, 37 a § 38, sú viac-menej v polohe legislatívno-technických úprav a spresnení.

Touto novelou ZDP sa s účinnosťou od 1.1.2014 zavádza nový druh nezdaniteľnej časti základu dane, a to príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákon č. 650/2004 Z.z.) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Tieto príspevky bude možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené - najviac však 180 eur za rok. Aby mohlo byť toto daňové zvýhodnenie uplatnené, budú musieť byť splnené zákonom stanovené podmienky - príspevky budú musieť byť zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo účastníckej zmluvy zmenenej po 31.12.2013 (obsahom tejto zmeny musí byť aj zrušenie dávkového plánu); zároveň daňovník nebude môcť mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá by nespĺňala vyššie uvedené podmienky.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Výhody UAD profi:
  • UAD profi = 30 - 40 nových garantovaných článkov každý mesiac.

  • Viac než 500 právnych predpisov.

  • Garancia aktuálnosti a správnosti.

  • Bezplatný odpovedný servis.

  • Cena najväčšej online knižnice pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku už od 30,5 EUR mesačne.

Získajte viac informácií o moduloch UAD profi

Potrebujete poradiť s výberom modulu?

 

 

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva