NOVINKA
Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
január 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Daň z motorových vozidiel za rok 2017
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Január 2018 Informáciu ku podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane po ukončení kalendárneho roka 2017.
Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018
Schválené znenie zákona zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Zmeny v zákone o účtovníctve ...
V polovici novembra 2017 sa zverejnením v Zbierke zákonov SR stala platnou novela zákona o účtovníctve č. 275/2017. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. januáru 2018
Daňové priznanie v podvojnom ...
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov nám vyplýva z § 15 ods. 1 daňového poriadku, kde je uvedené, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
Top témy
Finančná správa zavádza novinku - zjednoduší vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.
Pri podieloch vyplácaných zo zisku je potrebné brať do úvahy skutočnosť, z ktorého zdaňovacieho obdobia je zisk vykázaný.
Novela daňového poriadku schválená parlamentom prinesie reformu daňového tajomstva. Cieľom tejto reformy je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018. Na stiahnutie tu.
Najnovšie
16
jan
Příklad k dani z  nemovitých věcí na zdaňovací období ...
Príklad dani z nehnuteľných vecí na zdaňovacie obdobie roka 2018 Nižšie uvedený praktický príklad názorne priblíži spôsob výpočtu dane z nehnuteľných vecí za zdaňovacie obdobie roku 2018 vrátane vyplnenia tlačiva daňového priznania. Zadanie príkladu Daňovník ...
16
jan
Zásoba nebo hmotný majetek
Zásoba alebo hmotný majetok Sme česká spoločnosť a naša materská spoločnosť z tretej krajiny nám predajom poskytla svoj výrobok - technologické zariadenie v hodnote 440 tis. Sk. Ide o podobný typ výrobku, ktorý sami vyrábame. Toto zariadenie nebude slúžiť na ...
16
jan
Dodání vybraných nemovitých věcí
Dodanie vybraných nehnuteľných vecí § 56 CIVA - Dodanie vybraných nehnuteľných vecí 2013 2014-2015 2016-2018 Prevod stavieb, bytov a nebytových priestorov je oslobodený od dane po uplynutí 5 rokov od vydania prvého kolaudačného súhlasu alebo od dátumu, odkedy ...
16
jan
Režim přenesené daňové povinnosti ...
Režim prenesené daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných alebo montážnych prác § 92a CIVA - Základné ustanovenia § 92E CIVA - Poskytnutie stavebných alebo montážnych prác 2013-2015 2016-30. 6. 2017 1. 7. 2017-2018 Pri poskytnutí stavebných alebo montážnych ...
16
jan
Sprievodca pre Taxonómiu IFRS
Ing. Alena Palušková Dňa 15. decembra 2017, Nadácia IFRS vydala príručku, ktorá má pomôcť spoločnostiam porozumieť obsahu Taxonómie IFRS. Dňa 15. decembra 2017, Nadácia IFRS vydala príručku, ktorá má pomôcť spoločnostiam porozumieť obsahu Taxonómie IFRS. ...
15
jan
Vedení účetnictví po přerušení ...
Vedenie účtovníctva po prerušení podnikania Naša klientka podnikala ako fyzická osoba a viedla vzhľadom na výšku obratu (podvojné) účtovníctvo. K 30. 6. 2017 ukončila podnikanie, respektíve prerušila z dôvodu starostlivosti o blízku osobu. V decembri 2017 chce ...
15
jan
Elektronická forma podání
Elektronická forma podania § 101a CIVA - Elektronická forma podania 2014 2015 2016-30. 4. 2016 1. 5. 2016-2018 Podľa nového ustanovenia § 101a CIVA je platiteľ povinný podať elektronicky na elektronickú adresu podateľne zverejnenú správcom dane daňové priznanie ...
15
jan
Režim přenesení daňové povinnosti ...
Režim prenesenia daňovej povinnosti - mechanizmus rýchlej reakcie § 92a CIVA - Základné ustanovenia § 92g CIVA - Mechanizmus rýchlej reakcie Do 2014 2015 2016-2018 Uplatnenie režimu prenesenia daňovej povinnosti v danom prípade CIVA neupravuje. Pri dodaní ...
15
jan
Povinnosť komunikovať s Finančnou ...
Ing. Ivana Glazelová Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu. Zákonom č. 267/2017 Z. z. (ďalej „novela ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Vzor žiadosti o odpustenie pokuty
korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument VZOR   - žiadosti o odpustenie pokuty Štefan Kopáč, Laurinská 77, Bratislava Obecný úrad Voderady Bratislava, xx. xx. 200x Vec: Žiadosť o odpustenie pokuty Podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. ...
Smernica o zásadách a účtovaní ...
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: