NOVINKA
Refakturácia ubytovania z pohľadu DPH v roku 2017

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
december 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.12.2017 - DPH (registrácia)

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zmeny v zákone o účtovníctve …
V polovici novembra 2017 sa zverejnením v Zbierke zákonov SR stala platnou novela zákona o účtovníctve č. 275/2017. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. januáru 2018
Daňové priznanie v podvojnom …
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov nám vyplýva z § 15 ods. 1 daňového poriadku, kde je uvedené, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
Rada IASB navrhla zmeny a …
Dňa 12. septembra 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenia štandardu IAS 8, s cieľom pomôcť subjektom určiť rozdiel medzi účtovnou politikou a účtovným odhadom.
Zdaňovanie príjmov spoločníkov a …
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky. Zrazením dane vyberanej zrážkou je daňová povinnosť daňovníka považovaná za splnenú a daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.
Top témy
Schválený návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. januára 2018.
Pri podieloch vyplácaných zo zisku je potrebné brať do úvahy skutočnosť, z ktorého zdaňovacieho obdobia je zisk vykázaný.
Novela daňového poriadku schválená parlamentom prinesie reformu daňového tajomstva. Cieľom tejto reformy je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Výška sumy životného minima je úzko spätá aj s veličinami ustanovenými v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ide o výpočet nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP), limitu zdaniteľných príjmov pre zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby z 19 % na 25 % (§ 15 ZDP), výšky sumy daňového bonusu (§ 33 ZDP), limitu na podávanie daňového priznania (§ 32 ZDP) a tiež výpočtu výšky minimálnej dane (§ 46a ZDP).
Najnovšie
18
dec
Vybrané otázky ohledně uplatnění daně z přidané hodnoty u …
Vybrané otázky ohľadom uplatnenia dane z pridanej hodnoty u miest a obcí Úvod Pre obce a mestá (ďalej len "obce") platia mimo všeobecné pravidlá zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") i rôzne ...
18
dec
Výše zálohy OSVČ z pohledu …
Výška zálohy SZČO z pohľadu zdravotného poistenia Pojem Vysvetlenie Poznámka, tip, odporúčania Hlavné, resp. vedľajší zdroj príjmov Skutočnosť, či je pri súbehu zamestnania s podnikaním samostatná zárobková činnosť poistenca hlavným alebo vedľajším zdrojom ...
18
dec
Úprava obecně závazných vyhlášek u …
Úprava všeobecne záväzných vyhlášok u uns § 16a uns - Oznamovacia povinnosť obce § 17a uns - Terminologické zmeny 2014-2015 2016-2018 Všeobecne záväzné nariadenie vydanú obcí podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. v), § 6, § 11 a 12 uns je obec povinná zaslať v ...
18
dec
Postup pri preúčtovaní platby dane …
Ing. Peter Horniaček Pri platení daní sa môže vyskytnúť situácia chybného poukázania platby dane na účet iného daňovníka. Vtedy vzniká otázka, ako daný omyl napraviť a preúčtovať platbu tam, kam patrí, t. j. na účet toho daňovníka, ktorý platbu poukázal. ...
15
dec
Práce ne nemovité věci v EU
Práca nie nehnuteľnej veci v EÚ 1) Český podnikateľ, neplatca, vykoná práce na nehnuteľnej veci v SRN (popr. V inom členskom štáte) a následne ich vyfakturuje druhému českému podnikateľovi, platitelia, ktorý vystaví daňový doklad do SRN osobe registrované. Kto ...
15
dec
Změny v DPH pro rok 2018
Zmeny v DPH pre rok 2018 Pre rok 2018 zatiaľ neboli schválené žiadne rozsiahlejšie novely zákona o DPH (235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ďalej "CIVA"). Zatiaľ boli prijaté len dva zákony, ktorými sa mení CIVA pre rok 2018. ...
15
dec
Zařazení mobilního domu do …
Zaradenie mobilného domu do odpisovej skupiny Spoločnosť s ručením obmedzeným si zaobstarala na svoj pozemok mobilný dom v hodnote cca 500 000 Sk s rozmermi 4x10 m, ktorý bude slúžiť pre ubytovanie zamestnancov. Dom bol umiestnený na pripravené betónové pätky a ...
15
dec
Informácia k sumám potrebným pre …
V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy ...
15
dec
Zmeny v zákone o účtovníctve …
doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová PhD. V polovici novembra 2017 sa zverejnením v Zbierke zákonov SR stala platnou novela zákona o účtovníctve č. 275/2017. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. januáru 2018 V polovici novembra 2017 sa zverejnením v ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Vnútropodnikový predpis o …
Ing. Ivan Bulánek Článok I Všeobecné ustanovenia Smernica upravuje pravidlá fakturácie v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Smernica sa riadi: Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákonom o účtovníctve č. 431/ ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: