NOVINKA
Prenos daňovej povinnosti Slovensko - Rakúsko

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
september 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.9.2017 - DPH (registrácia)

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Registrácia pri dodaní služby do …
Podľa ustanovení § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby.
Životné minimum od 01.07.2017
S účinnosťou od 1. 7. 2017 nadobudlo účinnosť opatrenie č. 173/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.
Uplatnenie daňovej úľavy podľa § …
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, zverejnilo v mesiaci JÚL na svojej webovej stránke Informáciu o schválení pozmeňujúceho nariadenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 Európskou komisiou [Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017] a jeho vplyve na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zmena životného minima ovplyvní aj …
Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.
Top témy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“) je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a Programového vyhlásenia vlády SR.
Pri daňových odpisoch majetku v roku 2017 je dôležité poznať spôsoby ich výpočtu, ktoré sú stanovené v § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). Majetok je potrebné správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť metódu odpisovania a následne vypočítať odpisy, ktoré sú daňovo uznateľnou nákladovou položkou.
Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú pre nás najkvalitnejšiu a najrýchlejšiu formu dopravy, avšak používanie týchto úsekov je spoplatňované. Preto pred vstupom na tieto úseky musíme myslieť na našu povinnosť úhrady za ich využívanie.
Predmetom návrhu zákona je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve (Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016).
Najnovšie
20
sep
Odpis postúpenej pohľadávky v roku 2017
Ing. Peter Horniaček Naša spoločnosť odkúpila (postúpením) pohľadávku. Obstarávaciu hodnotu postúpenej pohľadávky uhradila v plnej výške. Dlžník nám pohľadávku neuhradil. Je možné túto pohľadávku odpísať v plnej výške do daňových nákladov? Za akých podmienok? ...
19
sep
Prenos daňovej povinnosti v roku 2017
Ing Monika Ziškayová Zahraničná osoba, prijala od Slovenskej firmy (platiteľa DPH) služby (stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na SK). Slovenská firma vystavila faktúru na nemecké DIČ, zahraničnej osoby s prenosom daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ...
19
sep
Spevnené plochy z hľadiska …
Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s.r.o. Do ktorej odpisovej skupiny máme zaradiť spevnené plochy - príjazd + rampa? Legislatívna úprava: Príloha č. 1 zákona o dani z príjmov Pohľad autora na problematiku: Spevnené plochy na účely parkoviska ( ...
19
sep
Inštitút CFA prináša štúdiu …
Ing. Alena Palušková Regulačné orgány na celom svete prijali pravidlá vyžadujúce, aby spoločnosti poskytovali finančné informácie v interaktívnom, strojom čitateľnom (t. j. štruktúrovanom) formáte. Jedným z takýchto formátov je strojový jazyk XBRL (eXtensible ...
18
sep
Overovanie IČ DPH pridelených v …
Ing. Peter Horniaček Podľa článku 18 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty platí, že ak poskytovateľ (dodávateľ) nemá ...
18
sep
Po správach zo Sociálnej poisťovne …
V auguste Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) upozornenia na nedoplatok na poistnom za júl 2017. Formou SMS a e-mailov poslala 20 192 správ, ktoré upomínali dlžné poistné vo výške 2 633 144 eur. V ...
18
sep
Dávka v nezamestnanosti sa oproti …
Priemerná výška dávky v nezamestnanosti v auguste 2017 predstavovala 406,73 eur. Jej hodnota sa tak medziročne zvýšila - pred rokom v auguste dosahovala priemernú výšku 376,84 eur. Priemerná výška dávky v nezamestnanosti v auguste 2017 predstavovala ...
12
sep
Informácia k niektorým …
Ing. Ivana Glazelová Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke Informácia k niektorým povinnostiam zamestnávateľa pri vykonaní opráv dane alebo preddavkov na daň zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum ...
11
sep
Ako nakladať s daňovým nedoplatkom …
Ing. Peter Horniaček Nepríjemnou situáciou pre daňovníka je, ak sa oneskorí s platením svojej dane, alebo ju nezaplatí vôbec. Vtedy vzniká daňový nedoplatok s možnosťou ďalších nákladov pre daňovníka, prípadne až s možnosťou daňovej exekúcie. Nepríjemnou ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
Smernica o účtovaní nákupu …
Ing. Jitka Meluchová ; PhD. ; Korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo ; Baker Tilly Slovakia K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu Stiahnuť ...
Pracovná zmluva
Ing. Anna Križanová PRACOVNÁ ZMLUVA uzavretá podľa ustanovenia § 42 a nasl. Zákonníka práce    medzi nasledovnými stranami       ZAMESTNÁVATEĽ:     Verlag, s. r. o.         Sídlo:     Rožňavská 10, 831 03 Bratislava         IČO:     99 999 999         ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: