NOVINKA
Prenos daňovej povinnosti Slovensko - Rakúsko

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
september 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Registrácia pri dodaní služby do …
Podľa ustanovení § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby.
Životné minimum od 01.07.2017
S účinnosťou od 1. 7. 2017 nadobudlo účinnosť opatrenie č. 173/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.
Uplatnenie daňovej úľavy podľa § …
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, zverejnilo v mesiaci JÚL na svojej webovej stránke Informáciu o schválení pozmeňujúceho nariadenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 Európskou komisiou [Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017] a jeho vplyve na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zmena životného minima ovplyvní aj …
Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.
Top témy
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“) je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a Programového vyhlásenia vlády SR.
Pri daňových odpisoch majetku v roku 2017 je dôležité poznať spôsoby ich výpočtu, ktoré sú stanovené v § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). Majetok je potrebné správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť metódu odpisovania a následne vypočítať odpisy, ktoré sú daňovo uznateľnou nákladovou položkou.
Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú pre nás najkvalitnejšiu a najrýchlejšiu formu dopravy, avšak používanie týchto úsekov je spoplatňované. Preto pred vstupom na tieto úseky musíme myslieť na našu povinnosť úhrady za ich využívanie.
Predmetom návrhu zákona je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve (Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016).
Najnovšie
22
sep
Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa …
Ing. Ivana Glazelová Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu „Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona o účtovníctve v znení ...
22
sep
Novela zákona o používaní …
Ing. Petronela Mastihubová Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
21
sep
Daňovníci pozor! Posledná lehota …
Ing. Peter Horniaček Podľa údajov finančnej správy ostáva ešte takmer 20 000 fyzických a právnických osôb, ktoré využili šesťmesačný odklad na podanie daňového priznania. Tento odklad uplynie 2. októbra 2017. Teda na splnenie povinnosti podania daňového ...
20
sep
Duálne vzdelávanie z pohľadu …
Ing. Alena Zábojová Firma zapojená do systému duálneho vzdelávania pozve žiakov z iného mesta na exkurziu, pričom firma platí dopravu žiakov do firmy. Je pre firmu táto doprava žiakov do firmy daňovo uznaným nákladom, alebo je to pre firmu nedaňový náklad? Na ...
20
sep
Odpis postúpenej pohľadávky v roku …
Ing. Peter Horniaček Naša spoločnosť odkúpila (postúpením) pohľadávku. Obstarávaciu hodnotu postúpenej pohľadávky uhradila v plnej výške. Dlžník nám pohľadávku neuhradil. Je možné túto pohľadávku odpísať v plnej výške do daňových nákladov? Za akých podmienok? ...
19
sep
Prenos daňovej povinnosti v roku 2017
Ing Monika Ziškayová Zahraničná osoba, prijala od Slovenskej firmy (platiteľa DPH) služby (stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na SK). Slovenská firma vystavila faktúru na nemecké DIČ, zahraničnej osoby s prenosom daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ...
19
sep
Spevnené plochy z hľadiska …
Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s.r.o. Do ktorej odpisovej skupiny máme zaradiť spevnené plochy - príjazd + rampa? Legislatívna úprava: Príloha č. 1 zákona o dani z príjmov Pohľad autora na problematiku: Spevnené plochy na účely parkoviska ( ...
19
sep
Inštitút CFA prináša štúdiu …
Ing. Alena Palušková Regulačné orgány na celom svete prijali pravidlá vyžadujúce, aby spoločnosti poskytovali finančné informácie v interaktívnom, strojom čitateľnom (t. j. štruktúrovanom) formáte. Jedným z takýchto formátov je strojový jazyk XBRL (eXtensible ...
18
sep
Použitie prostriedkov sociálneho …
Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Zákon v ustanoveniach § 7 ZSF upravuje používanie prostriedkov SF pre zamestnávateľov, ktorí: uzatvárajú s odborovou organizáciou kolektívnu zmluvu, kde nepôsobí odborová organizácia a nie je uzatvorená kolektívna zmluva, ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné ...
Smernica o účtovaní a odpisovaní …
JUDr. Renáta Považanová K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu Stiahnuť prezentáciu Stiahnuť checklist OBEC .......... SMERNICA O ÚČTOVANÍ A ODPISOVANÍ MAJETKU Obec .........., v  ...
Smernica o účtovaní nákupu …
Ing. Jitka Meluchová ; PhD. ; Korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo ; Baker Tilly Slovakia K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu Stiahnuť ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: