NOVINKA
Refakturácia ubytovania z pohľadu DPH v roku 2017

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o používaní …
Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) bola vypracovaná Ministerstvom financií SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.
Účtovanie zákonného rezervného …
Podiel na zisku právnickej osoby možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Porušenie povinnosti vytvoriť alebo doplniť zákonný rezervný fond alebo nedeliteľný fond je dôvodom, aby súd na návrh štátneho orgánu alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodol o zrušení spoločnosti.
Rada IASB navrhla zmeny a …
Dňa 12. septembra 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenia štandardu IAS 8, s cieľom pomôcť subjektom určiť rozdiel medzi účtovnou politikou a účtovným odhadom.
Zdaňovanie príjmov spoločníkov a …
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky. Zrazením dane vyberanej zrážkou je daňová povinnosť daňovníka považovaná za splnenú a daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.
Top témy
Schválený návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. januára 2018.
Pri podieloch vyplácaných zo zisku je potrebné brať do úvahy skutočnosť, z ktorého zdaňovacieho obdobia je zisk vykázaný.
Novela daňového poriadku schválená parlamentom prinesie reformu daňového tajomstva. Cieľom tejto reformy je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Výška sumy životného minima je úzko spätá aj s veličinami ustanovenými v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ide o výpočet nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP), limitu zdaniteľných príjmov pre zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby z 19 % na 25 % (§ 15 ZDP), výšky sumy daňového bonusu (§ 33 ZDP), limitu na podávanie daňového priznania (§ 32 ZDP) a tiež výpočtu výšky minimálnej dane (§ 46a ZDP).
Najnovšie
22
nov
Využívanie stravných poukážok SZČO a ich účtovanie
Ing. Jozef Pohlod V prípade, že SZČO nakupuje stravné poukážky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných poukážok pre SZČO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 ...
22
nov
Sadzby minimálnych mzdových nárokov
Ing. Miroslav Mačuha; Ing. Viera Mezeiová; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Stupne náročnosti Sadzby minimálnych mzdových nárokov: sú ustanovené  pre 6 stupňov náročnosti práce  6 úrovňami, ich výška sa odvodí  z aktuálnej výšky hodinovej minimálnej mzdy  pre ustanovený ...
22
nov
Oprava vozidla na Slovensku
Oprava vozidla na slovenskom Tuzemský platcu DPH nechal pri služobnej ceste opraviť vozidlo na slovenskom slovenským platcom DPH. Faktúra za opravu obsahuje slovenskú DPH a je uvedené DIČ českého platiteľa aj DIČ slovenských platiteľa. Ako má byť správne ...
22
nov
Rada IASB vydala ďalšiu sériu …
Ing. Alena Palušková V novembri 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila redakčné opravy, ktoré sa týkajú dlhodobých podielov v pridružených a spoločných podnikoch (zmien a doplnení štandardu IAS 28) vydaných v októbri 2017. V ...
21
nov
Tvorba a čerpání rezerv
Tvorba a čerpanie rezerv Tvorba rezerv na očakávané výdavky, straty a riziká je dôsledkom jednej z dôležitých účtovných zásad - zásady opatrnosti. Rezervy sú určené na pokrytie budúcich záväzkov alebo výdavkov, pri ktorých je známy účel, je pravdepodobné, že ...
21
nov
Novinky 2017 v přenesení daňové …
Novinky 2017 v prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa DPH je veľkou daňou, ktorá tak zvádza k veľkým podvodom. Medzi podvodníkov sú dlhodobo lákavé a časté tzv. Reťazové (kolotočové, karuselové) podvody, kedy umelo nastrčený obchodník - nedohledatelný ...
21
nov
Príspevky na doplnkové dôchodkové …
Ing. Kristína Kollárová, PhD. Aj v roku 2018 si budú môcť daňovníci odpočítať od základu dane zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré predstavujú jednu z nezdaniteľných častí základu dane. Aj v roku 2018 si budú môcť daňovníci odpočítať ...
20
nov
Stravovanie - účtovanie v JÚ
Ing. Veléria Jarinkovičová, Ing. Jozef Pohlod Daňovník účtujúci v sústave JÚ zamestnáva štyroch zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Stravovanie zabezpečuje v súlade so Zákonníkom práce prostredníctvom sprostredkovateľskej firmy, t.j. zamestnancom dáva na ...
20
nov
Registrácia na daňovom úrade
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Pri vyplácaní príjmov zo ZČ vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich pri výplate, poukázaní alebo pripísaní k dobru mesačný  preddavok na daň . Ešte predtým je potrebné, aby sa  registroval   ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Účtovanie stravných lístkov
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
Smernica o zásadách a účtovaní …
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
Smernica o obehu účtovných …
Ing. Jitka Meluchová; PhD.; Ing. Ivana Glazelová; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská; Baker Tilly Slovakia; Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Obeh ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: