NOVINKA
Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
január 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Daň z motorových vozidiel za rok 2017
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Január 2018 Informáciu ku podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane po ukončení kalendárneho roka 2017.
Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018
Schválené znenie zákona zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Zmeny v zákone o účtovníctve ...
V polovici novembra 2017 sa zverejnením v Zbierke zákonov SR stala platnou novela zákona o účtovníctve č. 275/2017. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. januáru 2018
Daňové priznanie v podvojnom ...
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov nám vyplýva z § 15 ods. 1 daňového poriadku, kde je uvedené, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
Top témy
Finančná správa zavádza novinku - zjednoduší vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.
Pri podieloch vyplácaných zo zisku je potrebné brať do úvahy skutočnosť, z ktorého zdaňovacieho obdobia je zisk vykázaný.
Novela daňového poriadku schválená parlamentom prinesie reformu daňového tajomstva. Cieľom tejto reformy je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018. Na stiahnutie tu.
Najnovšie
18
jan
Kontrolní hlášení
Kontrolné hlásenia § 101C CIVA až § 101K CIVA - Kontrolné hlásenie 2016-28. 7. 2016 29. 7. 2016-2017 2018 Platiteľ je povinný podať kontrolné hlásenia, ak) uskutočnil zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku, alebo prijal odplatu pred dňom uskutočnenia ...
18
jan
Použití režimu přenesení daňové ...
Použitie režimu prenesenia daňovej povinnosti v ostatných prípadoch § 92ea CIVA - Použitie režimu prenesenia daňovej povinnosti v ostatných prípadoch Do 30. 6. 2017 1. 7. 2017-2018 Pri dodaní tovaru ako záruka pri realizácii záruky, alebo dodanie tovaru po ...
18
jan
Predvyplnené daňové priznanie k ...
Ing. Peter Horniaček Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. 1. 2018 a v tej istej lehote je potrebné daň aj zaplatiť. Finančná správa vyšla v ústrety približne 130 000 daňovníkom dane z motorových vozidiel a rozposlala im ...
17
jan
Odpočet DPH ve vazbě na datum ...
Odpočet DPH vo väzbe na dátum registrácie platiteľa Právnická osoba sa s účinnosťou od 1. 3. 2017 stala z dôvodu prekročenia obratu platcom DPH. V apríli 2017 dostala daňový doklad - vyúčtovaní dodanej elektrickej energie za obdobie od 1. 1. do 31. 3. 2017 s ...
17
jan
Zvláštní režim jednoho správního ...
Osobitný režim jedného miesta § 110a až § 110zf CIVA - Osobitný režim jedného kontaktného miesta § 10i CIVA - Miesto plnenia pri poskytnutí telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby nezdaniteľnej ...
17
jan
Zboží
Tovar § 4 ods. 2 CIVA - Vymedzenie základných pojmov 2010-2013 2014-2018 Tovarom sa na účely CIVA rozumie: veci hnuteľné, elektrina, teplo, chlad, plyn a voda, bankovky, štátovky, mince a cenné papiere za konkrétne zákonom stanovených podmienok . Za tovar sa ...
17
jan
Režim přenesení daňové povinnosti ...
Režim prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní tovaru uvedeného v prílohe č. 5 CIVA § 92a CIVA - Základné ustanovenia § 92C CIVA - Dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 5 2013-2015 2016-2018 Pri dodaní tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorá sa rozrástla o nové ...
17
jan
Informácia o zmene ukladania ...
Ing. Ivana Glazelová Ustanovenie § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve upravuje ukladanie týchto dokumentov v elektronickej alebo v listinnej podobe. Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo Informáciu o zmene ukladania ...
16
jan
Příklad k dani z  nemovitých věcí ...
Príklad dani z nehnuteľných vecí na zdaňovacie obdobie roka 2018 Nižšie uvedený praktický príklad názorne priblíži spôsob výpočtu dane z nehnuteľných vecí za zdaňovacie obdobie roku 2018 vrátane vyplnenia tlačiva daňového priznania. Zadanie príkladu Daňovník ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Zaúčtovanie došlej faktúry - ...
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
Poznámky k účtovnej závierke za ...
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: