Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Účtovanie odmeny na základe príkaznej zmluvy

Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk. 9.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

OTÁZKA 9: Ako zaúčtujem u zamestnávateľa úhradu dohodnutej odmeny na základe príkaznej zmluvy? Je to mzdový alebo iný náklad?

ODPOVEĎ: Otázka je postavená vo všeobecnej rovine, preto je potrebné niektoré záležitosti hlbšie analyzovať, pretože môžu mať dopad aj na spôsob účtovania a zdaňovania u príkazcu.

Obsah príkaznej zmluvy je upravený v § 724 až § 731 Občianskeho zákonníka. Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Príkazná zmluva je osobitným druhom záväzkovej zmluvy, ktorou sa upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie nejakej činnosti. Príkazník obyčajne koná za príkazcu, t. j. v jeho záujme voči tretím osobám, vzniká mu povinnosť obstarať nejakú vec alebo vykonať nejakú činnosť pre príkazcu a v jeho záujme. Pred analýzou uvedeného problému je preto potrebné najprv skúmať, medzi akými subjektami sa príkazná zmluva uzatvára a o aký predmet obstarania veci ide. Príkazníkom môže byť tak právnická ako aj fyzická osoba. Ak je príkazná zmluva uzatvorená napr. medzi podnikateľskými subjektami (napr. advokát a spoločnosť), potom príkazník koná za príkazcu na základe plnomocenstva obyčajne vo vlastnom mene.


Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Výhody UAD profi:
  • UAD profi = 30 - 40 nových garantovaných článkov každý mesiac.

  • Viac než 500 právnych predpisov.

  • Garancia aktuálnosti a správnosti.

  • Bezplatný odpovedný servis.

  • Cena najväčšej online knižnice pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku už od 30,5 EUR mesačne.

Získajte viac informácií o moduloch UAD profi

Potrebujete poradiť s výberom modulu?

 

 

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva