dnes je 20.4.2021

Praktické informácie - Znenia platných IFRS
Praktické informácie - Znenia platných IFRS
Druhá fáza reformy referenčných úrokových sadzieb – zmeny štandardov IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16
11.3.2021, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 13. januára 2021 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/25, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16.
Dokumenty

Prijatie zmien IFRS 4 Poistné zmluvy (Predĺženie dočasnej výnimky z uplatňovania štandardu IFRS 9)
4.2.2021, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. decembra 2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2097, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 4 Poistné zmluvy.
Dokumenty

Štandard IFRS 17 Poistné zmluvy prijímajú ďalšie krajiny
21.1.2021, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Štandard IFRS 17 Poistné zmluvy sa rozhodla prijať Čína počas trojročného prechodného obdobia. Vydala CAS 25, ako súčasť účtovných štandardov konvergované podľa IFRS, pre čínske subjekty. Znenie CAS 25 je prevzaté z IFRS 17 s výnimkou povinného dátumu účinnosti, ktorý je rozložený na 2 fázy implementácie, a to 1. januára 2023 pre všetky čínske poisťovne kótované na burze a rok 2026 pre všetky ostatné poisťovne.
Dokumenty

Pripomienky EFRAG k navrhovanej zmene štandardu IFRS 16 Lízingy
14.1.2021, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) vydala pripomienky k navrhovaným zmenám štandardu IFRS 16 Lízingy. Cieľom doplnenia štandardu je objasniť, ako by mal nájomca uplatňovať následné požiadavky na oceňovanie v štandarde IFRS 16 na nájomnú zmluvu, ktorá vzniká v transakcii predaja a spätného lízingu. Navrhovaná zmena by špecifikovala metódu, ktorú predávajúci nájomca použije na prvotné ocenenie majetku a záväzku vyplývajúceho z predaja a spätného lízingu a spôsob, akým predávajúci nájomca následne ocení tento záväzok.
Dokumenty

Rada IASB zverejnila navrhované zmeny a doplnenie štandardu IFRS 16
10.12.2020, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenie štandardu IFRS 16, s cieľom objasniť, ako by mal nájomca uplatňovať požiadavky na oceňovanie záväzku, ktorý vzniká pri transakcii predaja a spätného lízingu. Štandard IFRS 16 špecifikuje ako oceniť transakciu v čase jej uskutočnenia, ale nie následne po tomto dátume.
Dokumenty

Rada IASB zverejnila opravy neúmyselných chýb štandardov IFRS 9 a IAS 39
26.11.2020, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila redakčné opravy štandardov IFRS 9 Finančné nástroje a IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie. Chyby ovplyvňujú len samotné štandardy. Zverejnené opravy opravujú len neúmyselné chyby a nemenia význam ani použitie vyhlásení.
Dokumenty

Zmeny IFRS 16 Úľavy na nájomnom v dôsledku ochorenia COVID-19
15.10.2020, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Pandémia COVID-19 spôsobila Únii a jej hospodárstvu bezprecedentný externý šok, čím vznikla potreba opatrení zameraných na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na občanov a spoločnosti všade tam, kde je to možné. V záujme toho, aby sa predišlo zbytočným bankrotom a strate pracovných miest, a aby sa podporila rýchla obnova hospodárstva, prijali členské štáty aj Únia opatrenia na poskytnutie finančnej pomoci spoločnostiam, vrátane platobných prázdnin na základe súkromných alebo verejných platobných moratórií.
Dokumenty

Úplné znenie štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy so zmenami a doplneniami z roku 2020
27.8.2020, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) vydala v júni 2020 zmeny a doplnenia štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy s cieľom riešiť obavy a problémy zistené s implementáciou štandardu po jeho zverejnení v roku 2017. Konsolidovaná verzia štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy, ktorá obsahuje zmeny a doplnenia z júna 2020 je k dispozícii na webovej stránke Rady IASB. Zmeny sú účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr, pričom je povolená ich skoršia aplikácia.
Dokumenty

Rada IASB zverejnila opravy neúmyselných chýb týkajúcich sa štandardu IFRS 17
20.8.2020, Ing. Alena Macáková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) vydala v júli prvý súbor formálnych opráv v roku 2020. Opravy sa týkajú výlučne poistných zmlúv podľa štandardu IFRS 17. Rada IASB vydala aj zoznam neúmyselných chýb k zmenám a doplneniam štandardu IFRS 17, ktoré boli uverejnené v júni 2020.
Dokumenty
Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Poskytujete služby konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 8:30 - 9:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty