dnes je 12.7.2020

Input:

053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

12.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.18 053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Ing. Ivana Glazelová


Účtovný prípad  MD D 
Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok v EUR dodávateľovi pred splnením dodávky platbou:   
- v hotovosti  053  211  
- z bankového účtu  053  221  
- poskytnutého krátkodobého bankového úveru  053  231  
- poskytnutého dlhodobého bankového úveru  053  461  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok v cudzej mene dodávateľovi pred splnením dodávky platbou z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky devízy – predaj) 053  221  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok v cudzej mene dodávateľovi pred splnením dodávky platbou z devízového bankového účtu (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu úhrady preddavku) 053  221  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok v cudzej mene dodávateľovi pred splnením dodávky platbou v hotovosti (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO) 053  211