dnes je 15.8.2020

Input:

066 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23 066 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ing. Ján Mintál, Revidoval 28.11.2017 Ing. Ján Mintál

Na účte 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami, pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv, pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v tejto účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv, pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami.

          
066   Text   MD   D   
    Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   066  701  
          
    Poskytnutie dlhodobej pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti   066  211,221  
          
   Inkaso splátky dlhodobej pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti   211,221  066  
          
   Úroky z dlhodobých pôžičiek prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti ku dňu splatnosti pôžičky   066  665  
          
   Úprava hodnoty pôžičky, ak je neúročená alebo úročená nižšou úrokovou sadzbou ako je obvyklá úroková sadzba prostredníctvom opravnej položky na jej súčasnú hodnotu (ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)   096  066