dnes je 9.8.2020

Input:

066 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23 066 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Na účte 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami, pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv, pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v tejto účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv, pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    066 701 
Poskytnutie dlhodobej pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti    066 211, 221 
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti    211, 221 066 
Úroky z dlhodobých pôžičiek prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti ku dňu splatnosti pôžičky    066 665 
Úprava hodnoty pôžičky, ak je neúročená alebo úročená nižšou úrokovou sadzbou ako je obvyklá úroková sadzba prostredníctvom opravnej položky na jej súčasnú hodnotu (ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)    096 066