dnes je 13.8.2020

Input:

075 Oprávky ku goodwillu

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29 075 Oprávky ku goodwillu

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného účtovného obdobia:    
- pri goodwille  551 075 
- pri zápornom goodwille  075 551 
Vyradenie goodwillu pri jeho úplnom odpísaní  075 015 
Vyradenie záporného goodwillu pri jeho úplnom odpísaní  015 075 
Oprava zaúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte účtovných odpisov v bežnom účtovnom období:    
Goodwill:    
- zníženie oprávok  075 551 
- zvýšenie oprávok   551 075 
Záporný goodwill:    
- zníženie oprávok  551 075 
- zvýšenie oprávok  075 551 

Oprávky sú vlastne kumulované odpisy evidované od začiatku používania až po súčasnosť. Vyjadrujú narastajúcim spôsobom zaúčtované odpisy majetku.

Ak od vstupnej ceny dlhodobého majetku odpočítame aktuálne oprávky k určitému okamihu a takto sa vyčísli zostatková hodnotu dlhodobého majetku.

Pokiaľ ide o nehmotný majetok – goodwill, účtovná jednotka musí spracovať odpisový plán