dnes je 25.9.2020

Input:

119 Materiál na ceste

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.46 119 Materiál na ceste

Ing. Ján Mintál; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Všeobecne definícia účtu 119 – Materiál na ceste je uvedená v § 44 ods. 3 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve, kde je uvedené, že na účte 119 účtujeme vyúčtovanie za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala, to znamená že na účet 119 sa účtujú prijaté faktúry za dodaný materiál, ktorý účtovnou jednotkou nebol prevzatý. V uvedenom odseku je aj odvolávka na § 412 až 416 ObZ.

Podľa § 43 ods. 7 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pri uzavieraní účtovných kníh, sa spôsobom aj spôsobom účtovania zásob, účtujú zásoby, ktoré sa nenachádzajú v účtovnej jednotke na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste. Znamená to, že máme faktúru na materiál ku koncu účtovného obdobia ale účtovná jednotka ho neprijala na sklad, nakoľko nám nebol fyzicky doručený.

Účtovný prípad (kupujúcim zásob je neplatiteľ DPH) MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh.  119 701 
Preúčtovanie materiálu na ceste na účet obstaranie materiálu pri otváraní účtovných kníh.  111 119 
Preúčtovanie materiálu na ceste priamo na účet 112 – Materiál na sklade pri jeho prevzatí na sklad.  112 119 
Zaúčtovanie materiálu na ceste pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka prijala faktúru za materiál ale materiál neprišiel, (účtovanie zásob spôsobom A), účtovná jednotka pri prvotnom zaúčtovaní faktúry účtovala na účet 111 – Obstaranie materiálu.  119 111 
Zaúčtovanie materiálu na ceste pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka prijala faktúru za materiál ale materiál neprišiel, (účtovanie zásob spôsobom A), účtovná jednotka pri prvotnom zaúčtovaní faktúry účtovala priamo na účet 112 – Materiál na sklade.  119 112 
Zaúčtovanie materiálu na ceste, ak účtovná jednotka má faktúru, ale materiál nebol prevzatý na sklad (bez používania účtu 111 – Obstaranie materiálu).  119 321