dnes je 25.9.2020

Input:

133 Nehnuteľnosť na predaj

14.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.53 133 Nehnuteľnosť na predaj

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Na účte sa účtuje podľa § 44 postupov účtovania v prípade obstarania nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja podľa § 30d ods. 7 postupov účtovania. Obdobne na tomto účte sa účtujú aj vynaložené náklady spojené s opravou, technickým zhodnotením s uvedením nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj.

Účtovný prípad   MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    133 701 
Preúčtovanie zostatku účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku, na ktorom sa účtoval dlhodobý majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie aj s týmto technickým zhodnotením  133 042 
Kúpa nehnuteľnosti určenej na predaj    133 321 
Uskutočnené opravy, technické zhodnotenie a iné náklady súvisiace s uvedením nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj    133 321 
Predaj nehnuteľnosti určenej na predaj:      
- výnos z predaja (pohľadávka voči kupujúcemu)    311 607 
- vyradenie nehnuteľnosti z majetku    507 133 
Obstaranie pozemku, na ktorom sa bude realizovať výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja, ak zároveň nie sú splnené podmienky účtovania zákazkovej výroby alebo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj    133 321 
Predaj pozemku, na ktorom bola realizovaná výstavba nehnuteľnosti na predaj :      
- výnos z predaja (pohľadávka voči kupujúcemu)    311 607 
- vyradenie nehnuteľnosti z majetku    507 133 
Aktivácia vlastných nákladov vynaložených na opravu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti na predaj, resp. nákladov potrebných na uvedenie nehnuteľnosti do stavu jej spôsobilosti na predaj    133 621