dnes je 2.10.2020

Input:

257 Ostatné realizovateľné cenné papiere

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.74 257 Ostatné realizovateľné cenné papiere

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Nákup ostatných realizovateľných cenných papierov (napr. podielové listy, ak ich účtovná jednotka obstaráva so zámerom krátkodobého investovania voľných peňažných prostriedkov v podielových fondoch):    
  • - obstaranie ostatných realizovateľných cenných papierov
 
259 211, 221, 325, 379 
  • - náklady súvisiace s obstaraním ostatných realizovateľných cenných papierov
 
259 211, 221325, 379 
  • - zaradenie ostatných realizovateľných cenných papierov do krátkodobého finančného majetku
 
257 259 
Manká a škody na ostatných realizovateľných cenných papieroch  569 257 
Predaj nakúpených ostatných realizovateľných cenných papierov:    
  • - vyradenie z majetku
 
561 257 
  • - výnos z predaja
 
211, 221,315, 378 661 


Účtovná jednotka v mesiaci máj vstúpila do otvoreného podielového fondu banky, nakúpila podielové listy v hodnote 9000 EUR. Podľa charakteristiky daného fondu ide o krátkodobé investovanie, bez viazanosti. V novembri firma podala žiadosť na vyplatenie podielových listov, banka na účet spoločnosti previedla 9069,20 EUR. Obe transakcie boli bez poplatkov.

pôvodný vklad ................ 9000