dnes je 25.10.2020

Input:

314 Poskytnuté preddavky

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.81 314 Poskytnuté preddavky

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Poskytnutý preddavok v EUR dodávateľovi pred splnením dodávky:    
  • - v hotovosti
 
314 211 
  • - z bankového účtu
 
314 221 
  • - z poskytnutého krátkodobého bankového úveru
 
314 231 
  • - z poskytnutého dlhodobého bankového úveru
 
314 461 
Zálohová (preddavková) faktúra na hospodársku činnosť, ak sa účtovná jednotka rozhodla o nej účtovať  314 321 
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa znie na nižšiu sumu, ako bol uhradený preddavok - vrátenie rozdielu dodávateľom:    
  • - v hotovosti
 
211 314 
  • - z bankového účtu
 
221 314 
  • - ak sa zmluvné strany dohodli, že tento rozdiel bude zúčtovaný v nasledujúcich plneniach (neznámy dátum)
 
315 314 
Vrátenie poskytnutého preddavku od dodávateľa:    
  • - v hotovosti
 
211 314 
  • - na bankový účet
 
221 314 
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky, prijatí a zaúčtovaní faktúry  321,325,379,479 314 
Odpis preddavku pri trvalom upustení od jeho vymáhania  546 314 
Započítanie (úhrada) prijatej krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako banky s pohľadávkami a pod., ak sa tak zmluvné strany dohodli  249 311,314,315,378