dnes je 16.1.2021

Input:

412 Emisné ážio

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.129 412 Emisné ážio

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Upisovanie akcií s emisným ážiom pri vzniku spoločnosti:    
  • - pohľadávka za upísané akcie v cene emisného kurzu akcií
 
353 - 
  • - menovitá hodnota upísaných akcií
 
- 411 
  • - emisné ážio
 
- 412 
Upisovanie akcií emisným ážiom pri zvyšovaní základného imania v a.s.:    
  • - pohľadávka za upísané akcie v cene emisného kurzu akcií
 
353 - 
  • - menovitá hodnota upísaných akcií
 
- 419 
  • - emisné ážio
 
- 412 
Použitie emisného ážia na zvýšenie základného imania podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky  412 419 
Použitie emisného úžia na úhradu straty minulých rokov podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky  412 429 
Použitie emisného úžia na úhradu účtovnej straty v schvaľovaní podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky  412 431 
Použitie emisného ážia na úhradu rozdielu medzi cenou obstarania a menovitou hodnotou vlastných akcií pri ich stiahnutí z obehu (pri znižovaní základného imania)  412 252 
Zrušenie emisného ážia pri neúčinnom upísaní akcií, vkladov a členských podielov pred úhradou pohľadávok za upísané základné imanie  412 353 

Rozdiel medzi menovitou hodnotou akcií a vyššou predajnou cenou akcií je emisné ážio. Emisné ážio nezvyšuje základné imanie, ale sa považuje za ďalší vklad do spoločnosti a zaúčtuje sa na strane Dal účtu 412 - Emisné ážio.

Akciová spoločnosť sa rozhodla zvýšiť základné imanie vydaním nových akcií. Nominálna hodnota akcie je 1 000 EUR, avšak akcionári sa rozhodli, že akcie budú predávať za 1 200 EUR za 1