Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

428 - Nerozdělený zisk minulých let

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

428 – Nerozdělený zisk minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Na tento účet se převádí disponibilní zisk z předchozího účetního období, o kterém rozhodla valná hromada v souladu se společenskou smlouvou nebo stanovami účetní jednotky, že nebude vyplacen akcionářům, společníkům nebo nebude použit na snížení ztráty minulých let či jako příděl do fondů tvořených ze zisku.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku, Zálohy na podíly na zisku


§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, JUD

Rozvaha: Pasiva: A.IV.1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod nerozděleného zisku běžného účetního období po schvalovacím řízení  431  428  Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady, která tímto zápisem zpravidla schválila účetní závěrku za účetní období a rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období.
ČÚS 018  
2.  VZ  Použití nerozděleného zisku minulých let:       
a) na zvýšení základního kapitálu (dosud nezapsaného do obchodního rejstříku)  428  419  Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady.  
b) na úhradu ztráty minulých let  428  429   
c) na úhradu ztráty běžného účetního období v roce následujícím  428  431   
d) k tvorbě fondů:     
  • rezervního fondu

 
428  421   
  • statutárních fondů

 
428  423   
  • ostatních fondů

 
428  424   
  e) výplata z nerozděleného zisku minulých let mimo účetní jednotku (akcionářům, společníkům)  428  364  Při splnění zákonných podmínek, více informací viz účet 432.  


Od 1. 1. 2018 dochází v Rozvaze ke sloučení dvou řádků, a to Nerozdělený zisk minulých let a Neuhrazená ztráta minulých let do jednoho řádku s názvem Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Seznam zkratek dokladů:

VZ  Vnitřní zúčtování