dnes je 9.8.2020

Input:

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.182 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Platby sankčného charakteru (penále, pokuty, úroky z omeškania, ap.) vzťahujúce sa na daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností  545 379 
Platby sankčného charakteru (penále, pokuty, úroky z omeškania, a p.) vzťahujúce sa na poplatky podľa príslušných právnych predpisov  545 379 
Sankcie za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dodávok energie (nezaložené na zmluvnom princípe)  545 211, 221, 379 
Pokuty, penále a úroky z omeškania dodatkové odvody sankčného charakteru za neplnenie povinností účtovnej jednotky z titulu zúčtovania s inštitúciami sociálneho zabezpečenia  545 379 
Platby sankčného charakteru (penále, úroky z omeškania a p.) vzťahujúce sa na daň z príjmov právnických osôb  545 379 
Platby sankčného charakteru (penále, pokuty, úroky z omeškania, ap.) vzťahujúce sa na ostatné priame dane  545 379