dnes je 9.8.2020

Input:

546 Odpis pohľadávky

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.183 546 Odpis pohľadávky

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Postúpenie (predaj) pohľadávky z hospodárskej činnosti v menovitej hodnote u postupcu  546 311, 312, 315, 378 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania:   
- z obchodného vzťahu  546 311, 314, 315 
- voči zmenkovému dlžníkovi  546 312 
- voči zamestnancom  546 335 
- spoločníkom a členom družstva  546 354, 355 
- v rámci konsolidovaného celku  546 351 
- voči účastníkom združenia  546 358, 398 
- vo ostatným dlžníkom  546 37. 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh  710 546 


Spoločnosť eviduje pohľadávku voči odberateľovi vo výške 2500 EUR, ku ktorej však netvorila žiadnu opravnú položku. Napriek tomu, že spoločnosť využila všetky dostupné spôsoby a