dnes je 25.9.2020

Input:

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.196 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie ku dňu účtovnej závierky (zníženie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov)  566 253 
Kurzová strata zo stavu dlhových cenných papierov určených na obchodovanie ku dňu účtovnej závierky  566 253 
Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti (zníženie menovitej hodnoty- rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou)  566 065,256 
Kurzová strata zo stavu dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ku dňu účtovnej závierky  566 065,256 


Účtovná jednotka obstarala 10 kusov dlhopisov v obstarávacej cene 10 000 € za kus. Kurz dlhopisu podľa údajov