dnes je 20.3.2023

Input:

662 Úroky

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.232 662 Úroky

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod


Úroky od bánk alebo z dlhodobých či krátkodobých pôžičiek sa účtujú v súlade s § 80 Postupov účtovania v PÚ na účet 662 – Úroky.

V prospech tohto účtu sa účtujú napríklad úroky z uložených finančných prostriedkov v banke, úroky z bežných a vkladových účtov, úroky z obchodných zmeniek, úroký z poskytnutých pôžičiek súkromným či právnickým osobám, úroky z omeškania na základe zmluvy o bankových úveroch.

Na účte 662 – Úroky, nie je možné účtovať úroky z dlhodobého ako aj krátkodobého finančného majetku účtovaného na účtoch účtovnej skupiny 06 či účtovnej skupiny 25, ktoré sa účtujú v prospech účtov 665, 665 v závislosti na charaktere finančného majetku.

Účtovný prípad MD DAL 
Výpis z bežného bankového účtu o pripísaní kreditných úrokov  221 662