Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Aktuálne otázky a odpovede Finančnej správy v roku 2019

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.22 Aktuálne otázky a odpovede Finančnej správy v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Ako manželia sme uzatvorili v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na úroky obidvaja spĺňame. Manžel, ktorý je v zmluve uvedený ako dlžník, však nedosiahol v roku 2018 žiadny zdaniteľný príjem. Môžem si ja ako manželka, ktorá som spoludlžníkom, uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Odpoveď:

Nie, nakoľko spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká. Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť manžel ako dlžník, a to prostredníctvom daňového priznania, ktoré manžel podá len z titulu uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky.


Otázka:

Provízie za sprostredkovanie obchodu na základe mandátnej zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka sú u dlžníka daňovým výdavkom až po zaplatení. Platí rovnaký postup aj u veriteľa, teda zdaniteľným príjmom budú provízie účtované do výnosov až po ich uhradení dlžníkom?

Odpoveď:

Všetky provízie účtované do nákladov v nadväznosti na § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sú na strane dlžníka podmienené zaplatením pre účely ich zahrnutia do daňových výdavkov. Na strane veriteľa sú však zdaniteľným príjmom na základe ich zaúčtovania, teda nie sú podmienené úhradou od dlžníka.


Otázka:

Bude môcť podnikateľ pri používaní pokladnice e-kasa klient (ďalej „e-kasa”) zákazníkovi odoslať pokladničný doklad mailom (elektronickou formou)?

Odpoveď:

Pokladničný doklad vyhotovený e-kasa (on-line registračná pokladnica/virtuálna registračná pokladnica) môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu.


Otázka:

Ako podnikateľ mám predajné miesto, v rámci ktorého mi vypadáva internet. Ako a kedy môžem zaevidovať tržbu pri e-kase?

Odpoveď:

Ak podnikateľ nebude môcť z dôvodu výpadku dočasného výpadku internetového spojenia zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.


Otázka:

Som živnostník a občan s ZŤP, ktorý predáva tovar, som povinný od 1. 7. 2019 evidovať tržbu v e-kase?

Odpoveď:

Ak ako podnikateľ budete aj po 1. 7. 2019 držiteľom preukazu ŤZP, a teda budete (Vy) prijímať tržbu v hotovosti za predaj tovaru, naďalej, t. j. aj po 1. 7. 2019 sa na Vás vzťahuje výnimka z povinnosti používania e-kasy.


Otázka:

Ak prevádzkujeme viac elektronických registračných pokladníc (ERP) na jednom predajnom mieste. V súvislosti s prechodom na on-line registračnú pokladnicu (ďalej „on-line RP”) žiadosti o pridelenie kódu on-line RP sa budú podávať za každú on-line RP samostatne, alebo jednou žiadosťou?

Odpoveď:

Za viac evidovaných ERP na jednom predajnom mieste budete podávať jednu žiadosť o pridelenie kódu on-line RP z osobnej internetovej zóny