dnes je 28.9.2021

Input:

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľností v roku 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.2 Daň z príjmu pri predaji nehnuteľností v roku 2021

Ing. Alena Zábojová

Pri predaji nehnuteľnosti daňovníka, ktorý je právnickou osobou (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod.), je príjem z predaja nehnuteľností súčasťou základu dane. Výnimkou je predaj nehnuteľností rozpočtovou organizáciou, ak je tento príjem zahrnutý v rozpočte zriaďovateľa (§ 13 ods. 1 písm. b) ZDP).

To, aká výška príjmu zostane súčasťou základu dane, je ovplyvnené obstarávacou cenou nehnuteľností, zostatkovou cenou nehnuteľností, technickým zhodnotením, ocenením hmotného majetku, spôsobom odpisovania, ako aj dĺžkou užívania predaného majetku. Daňová a účtovná legislatíva používa na označenie nehnuteľného majetku názov hmotný majetok.

1. Obstaranie hmotného majetku

V podvojnom účtovníctve je hmotný majetok účtovaný v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok. Podľa § 32 postupov