dnes je 7.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daň zo stavieb

23.1.2023, Zdroj: slovensko.sk

Daň zo stavieb je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní. Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daňová povinnosť k dani zo stavieb vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa osoba stala vlastníkom stavby, správcom stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu UAD Profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.