dnes je 25.10.2021

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka – fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Vysporiadanie daňovej povinnosti za predchádzajúci rok môže fyzická osoba realizovať dvoma spôsobmi:

  • osobne prostredníctvom podaného daňového priznania, alebo

  • sprostredkovane cez zamestnávateľa, vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len „ročné zúčtovanie“).

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby ako aj zdanenie jednotlivých príjmov vyplýva fyzickej osobe zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Okrem toho musí daňovník pri podávaní