dnes je 22.7.2024

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 - komplexný príklad

10.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 – komplexný príklad

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD, s. r. o., s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR a je platiteľom DPH.

Za účtovné obdobie 2022 dosiahla:

  • výsledok hospodárenia pred zdanením: 93 898,60 €

  • prevádzkové, finančné a mimoriadne výnosy spolu: 791 202,00 €

  • prevádzkové, finančné a mimoriadne náklady spolu: 697 303,40 €

V predchádzajúcich piatich zdaňovacích obdobiach vykázala nasledovné daňové straty alebo základy dane:

Zdaňovacie obdobie Základ dane Daňová strata Suma v € 
} ?>