Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018

5.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.2.2 Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


Prosíme Vás o radu pri oprave dokladu. Dňa 25. 5. 2018 sme vystavili klientovi faktúru za služby - základ dane + DPH = 130 € + DPH. Klient až po upozornení v auguste o nezaplatení faktúry reagoval, že faktúru nezaplatí, lebo je vystavená na zlú sumu. Naša vystavená faktúra bola riadne zaevidovaná a priznaná v DPH ešte v máji. Klient nám až teraz napísal, že túto faktúru nemôžu zaevidovať a žiada o storno faktúry a následne o vystavenie novej faktúry na novú sumu. Prosím Vás ako mám postupovať v takomto prípade. Musím urobiť dodatočné daňové priznanie a dodatočný KV za 2.Q 2018? Alebo môžem urobiť storno faktúru aj s dnešným dátumom a následne vystaviť novú faktúru a zahrnúť ju v daňovom priznaní za 3.Q 2018?

Je potrebné vychádzať z toho či ide o opravu základu dane z dôvodu reklamácie (nebol dodaný tovar v požadovanej kvalite). Vtedy by išlo o opravu základu dane.

§ 25 ods. 1 zákona o DPH, základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví:

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

§ 25 ods. 3 zákona o DPH, rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane.

V tomto prípade by sa dobropis uviedol v tom zdaňovacom období v ktorom sa vyhotovil.

Ku nesprávne vystaveným faktúram Finančná správa uviedla v Metodickom pokyne príklad:

4. oddiel Opravná faktúra vyhotovená z dôvodu opravy nesprávne uvedených údajov v pôvodnej faktúre

V prípade vyhotovenia opravnej faktúry z dôvodu nesprávne uvedených údajov v pôvodnej faktúre zákon o DPH neustanovuje povinnosť uviesť údaje z takto vyhotovenej opravnej faktúry v dodatočnom kontrolnom výkaze. Napriek skutočnosti, že platiteľ dane je povinný podať dodatočné daňové priznanie, ak vyhotoví opravnú faktúru, ktorou mení