Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové sazby fyzických osob

12.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové sazby fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

  • § 16 ZDP stanoví sazbu daně z příjmů fyzických osob

  • § 16a ZDP upravuje tzv. solidární zvýšení daně

  • § 38ha ZDP upravuje postup pro solidární zvýšení daně u zálohy

Do 2007 2008–2012 2013–2019 
Progresivní zdanění Jednotná daň 15 % Jednotná daň 15 % 
Solidární zvýšení nezavedeno Solidární zvýšení nezavedeno Solidární zvýšení daně 7 % 

Komentář:

Solidární zvýšení daně bylo zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb. na přechodnou dobu tří let od roku 2013, avšak zákon č. 267/2014 Sb. zrušil časové omezení, takže se solidární zvýšení daně bude aplikovat i nadále. Neaplikuje se však na všechny příjmy fyzické osoby, ale pouze:

  • na příjmy zahrnuté do dílčího základu daně podle § 6 ZDP, tj. na příjmy ze závislé činnosti, které nejsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (viz § 6 odst. 4 ZDP); do výpočtu se zahrnou jen příjmy zaměstnanců, nikoliv jejich zvýšení o povinné pojistné, které jinak základ daně ze závislé činnosti ovlivňuje,

  • na dílčí základ podle § 7 ZDP, tj. na základ daně tvořený příjmy ze samostatné činnosti, opět bez uvažování příjmů, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (příjmy autorů podle § 7 odst. 6 ZDP),

  • navíc se solidární zvýšení daně aplikuje pouze na částku tvořenou součtem uvedených příjmů podle § 6 ZDP a dílčího základu daně podle § 7 ZDP, která převýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,

  • od roku 2015 (a se zpětnou účinností pro rok 2014) je možnost snížit pro účely solidární daně příjmy ze závislé činnosti o případnou ztrátu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Limity pro solidární zvýšení daně ukazuje následující tabulka:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Roční limit:
1 245 216 Kč 
Roční limit:
1 277 328 Kč 
Roční limit:
1 296 288 Kč 
Roční limit:
1 355 136 Kč 
Roční limit:
1 438 992 Kč 
Roční limit:
1 569 552 Kč 
Měsíční limit:
103 768 Kč 
Měsíční limit:
106 444 Kč 
Měsíční limit:
108 024 Kč 
Měsíční limit:
112 928 Kč 
Měsíční limit:
119 916 Kč 
Měsíční limit:
130 796 Kč 

Povinnost srážet a odvádět solidární daň má i zaměstnavatel u záloh srážených zaměstnancům ze mzdy. V tomto případě to bude o částky příjmů zaměstnanců (nezvýšených o povinné pojistné) převyšující čtyřnásobek průměrné mzdy, limity (měsíční) viz předchozí tabulka.

Zaměstnanec, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň z příjmů ze závislé činnosti, je povinen podat daňové přiznání, a to např. i v případě, kdy příjmy pobíral pouze od jediného zaměstnavatele. Toto se od roku 2015 netýká (platí zpětně i pro rok 2014) případů, kdy zaměstnavatel v některém z měsíců srazil zaměstnanci zálohu na solidární daň, pokud zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání z jiných důvodů.

Zaokrouhlování pro výpočet solidárního zvýšení daně ZDP neuvádí, použijí se proto obecná pravidla uvedená v § 146 DŘ.


Nechť má fyzická osoba v roce 2019 ke zdanění:

  • příjmy podle § 6 ZDP (závislá činnost) ve výši 600 000 Kč, povinné pojistné je 204 000 Kč (34 % příjmů), základ daně podle § 6 je 804 000 Kč,

  • dílčí základ daně podle § 7 ZDP (ze samostatné činnosti) ve výši 1 000 000 Kč,

  • dílčí základ daně podle § 10 ZDP (ostatní příjem) ve výši 102 000 Kč.

Fyzická osoba může uplatnit odčitatelnou položku 3 000 Kč za bezplatné darování krve.

Základ daně po snížení o dar bude u této fyzické osoby 1 903 000 Kč (tj. 804 000 + 1 000 000 + 102 000 – 3 000), z něhož bude vypočtena 15% daň ve výši 285 450 Kč.

Pro výpočet solidárního zvýšení daně této fyzické osoby bude rozhodující jen částka 1 600 000 Kč (tedy bez povinného pojistného a bez ostatních příjmů), a jelikož převýší o 30 448 Kč částku 1 569 552 Kč (tj. 48násobek průměrné mzdy), bude solidární zvýšení daně činit 2 131,36 Kč (výpočet 7 % z 30 448 Kč).

Daň po zvýšení o solidární zvýšení daně a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru (podle § 146 odst. 1 DŘ) bude činit 287 582 Kč.