dnes je 29.9.2022

Input:

Daňový bonus na vyživované dieťa v zdaňovacom období roku 2022

29.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Daňový bonus na vyživované dieťa v zdaňovacom období roku 2022

Ing. Viera Mezeiová

Po schválení návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa v NR SR, prezidentka SR cit. zákon vrátila na opätovné schválenie a následne NR SR ho predsa schválila a je uverejnený v Zbierke zákonov SR pod č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon obsahuje aj novelizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ZDP) v oblasti uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa (DB). Touto novelou prišlo k vážnej zmene vzniku nároku na DB a v neposlednom rade aj k zmene jeho výšky.

Daňový bonus od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

Podmienkou vzniku nároku je nielen existencia dieťaťa, ale aj dosiahnutie určitej výšky zdaniteľného príjmu. Vzhľadom na to, že DB si môže uplatniť zamestnanec so zdaniteľnými príjmami