Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dodatočný kontrolný výkaz DPH za oneskorené dodanie tovaru v roku 2018

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.2 Dodatočný kontrolný výkaz DPH za oneskorené dodanie tovaru v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


V decembri 2017 sme dostali faktúru z EÚ, presnejšie z Talianska, ale nevedeli sme kedy nám príde materiál. Faktúra však bola vykázaná v daňovom priznaní za december a tiež aj v kontrolnom výkaze.

Tovar nám bol však dodaný až v januári a tiež aj nakládka u prepravcu bola v januári, čo znamená, že by sme mali urobiť dodatočné daňové priznanie za december. V decembri by sme mali dodanie zrušiť a následne toto dodanie vykázať vo februári podľa zák. č. 222/2004 Z. z.§ 20 ods. a). Musím tieto faktúry zrušiť aj v kontrolnom výkaze a tiež spraviť dodatočný KV za december, nakoľko faktúra nám v decembri prišla?

Platiteľ dane uvádza údaje z faktúry za nadobudnutý tovar v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v časti B.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu v zmysle § 20 ods. 1 zákona o DPH vznikla daňová povinnosťVýnimkou, podľa Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu platného od 1. 1. 2018 (str. 6) dostupného na internetovej stránke Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Formuláre/Daňové a colné formuláre/Poučenie k tlačivám/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty/Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty/Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018 (platný od 1. 1. 2017) je prípad, keď platiteľ dane nemá ku dňu podania kontrolného výkazu faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, v takom prípade uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane