dnes je 13.8.2022

Input:

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi § 58a ZP a Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi § 58 ZP

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.3 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi § 58a ZP a Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi § 58 ZP

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi –

§ 58a ZP dohoda o dočasnom pridelení

....... (Názov a sídlo zamestnávateľa, IČO) .................................. zastúpený .... (uviesť meno a priezvisko štatutára, resp. inej zodpovednej osoby (riaditeľa) ....... (ďalej len ”zamestnávateľ“)

číslo Rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým