dnes je 5.12.2021

Input:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartu

5.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.2.2 Dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartu


Stiahnuť dokument

Príloha č. 4

D O H O D A

o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartu

Zamestnávateľ

zastúpený:

..............................................................................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia)

a

.........................................................................,.........................................., ....................

(titul, meno, priezvisko) (organizačný útvar) (osobné číslo)

bytom ...................................................................................................................................

(ďalej len „zamestnanec“)

uzatvárajú podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov túto dohodu o hmotnej zodpovednosti:

  1. Zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za zverenú