dnes je 5.12.2021

Input:

Dohoda o mieste pravidelného pracoviska

5.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.1.1 Dohoda o mieste pravidelného pracoviska


Stiahnuť dokument

DOHODA

o mieste pravidelného pracoviska na účely zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zamestnávateľ: ........................................................ zastúpený: ..................................

a

zamestnanec: ......................................................................................

sa podľa § 2 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách dohodli:

1. Pravidelným pracoviskom na účely zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách je:

.........................................................................................................................................

2. Dohoda sa uzatvára na dobu kalendárneho roka ( ale napr. môže byť aj časovo neobmedzená, viazaná napr. na iné skutočnosti – napr. výkon funkcie, splnením určitej úlohy a pod. ).

3. Zmluvné strany môžu od dohody odstúpiť ( uviesť dôvody,