Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
  • Garancia aktuálnosti a správnosti. Články označené touto ikonkou sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja. aktuálnosti
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Doručovanie rozhodnutí zo Sociálnej poisťovne v roku 2018

7.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa informuje, že rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti alebo úrazovej dávky oznamuje fyzickej osobe - účastníkovi konania písomným rozhodnutím do 60 dní od začatia konania. Za začiatok konania sa považuje deň uplatnenia nároku na dávku, a tým je deň, kedy bola žiadosť o dávku doručená miestne príslušnej pobočke.

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu UAD Profi.
Pravidelné spravodajstvo
 + 421 - 2 - 33005309  info@dashofer.sk