dnes je 10.8.2020

Input:

Evidencia DPH - vzor evidencie pre účely dane na výstupe

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.3.3 Evidencia DPH – vzor evidencie pre účely dane na výstupe

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Evidencia DPH za obdobie:

Spoločnosť:

Evidencia za zdaniteľné obdobie:

Spracoval:...................................................... dňa .............................

Schválil: ........................................................ dňa .............................

Archivoval: ................................................... dňa .............................

Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku § 8 a 9 (riadky 01-04 DP)

Evidencia č. 1

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň vzniku daňovej povinnosti Základ dane Sadzba dane Daň Poznámky 
        
        

Nadobudnutie tovarov z ČŠ § 11 a 11a (riadky 05-08 DP)

Evidencia č. 2

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň vzniku daňovej povinnosti Základ dane Sadzba dane Daň Poznámky 
        

Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 (riadky 09-10 DP)

Evidencia č. 3

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň vzniku daňovej povinnosti Kurz EUR Základ dane Sadzba dane Daň Poznámky 
         

Služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 (riadky 11-12 DP)

Evidencia č. 3

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň vzniku daňovej povinnosti Kurz EUR Základ dane Sadzba dane Daň Poznámky 
         

Tovary, pri ktorých druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 (riadky 13-14 DP)

Evidencia č. 3

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň vzniku daňovej povinnosti Kurz EUR Základ dane Sadzba dane Daň Poznámky 
         

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane (riadok 15)

Evidencia č. 4

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň dodania Suma Poznámka 
     Bez možnosti odpočítania 

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane § 43 ods. 1 a 4 (riadok 16)

Evidencia č. 5

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň dodania Suma Poznámka 
     Bez možnosti odpočítania 

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane § 46, 47 a 48 ods. 8 (riadok 17)

Evidencia č. 6

Por. č. Doklad č. Zdaniteľný obchod (druh) Deň dodania Suma Poznámka 
     možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods.6