Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
  • Bohatý archív článkov,  pri ktorých je garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania článku.
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

INFORMÁCIA k návrhu novely zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

26.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „návrh zákona o miestnych daniach “ alebo „návrh zákona“) je predložený na schválenie ako iniciatívny návrh poslancov NR SR.

Podľa dôvodovej správy k tomuto návrhu

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu UAD Profi.
Týždenné spravodajstvo
+ 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk