dnes je 19.4.2021

Input:

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.139 Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021

Ing. Ivana Glazelová

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021, boli ustanovené nasledovne:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2020 zvýšilo sumy životného minima, pričom na ich úpravu bol použitý koeficient 1,022. Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k 1. júlu 2020 je 214,83 € (ďalej len „platné životné minimum”),

  • zákonom č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o