dnes je 13.8.2022

Input:

Informácia k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.278 Informácia k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 6. 2022 schválila zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa v čl. II s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023 menia a dopĺňajú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) týkajúce sa uplatnenia daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus”).

Najzávažnejšie zmeny a úpravy, ktoré sa týkajú súm