Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 61c odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.– Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

2016–2017 2018 
Není řešeno. Nový paragraf upravuje postup při oceňování reálnou hodnotou za situace, kdy dojde ke změně v zařazení účetní jednotky do určité kategorie.  

Komentář:

Zákon o účetnictví stanovuje kritéria pro zařazení účetních jednotek do jednotlivých kategorií (mikro, malé, střední a velké). Přitom každá z těchto kategorií má různá pravidla pro oceňování majetku. Mikro účetní jednotky nepoužívají oceňování reálnou hodnotou. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek překročí dvě ze stanovených hraničních hodnot, stávají se od bezprostředně předcházejícího účetního období účetní jednotkou vyšší kategorie. V tom případě ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle § 27 ZoÚ (ty položky majetku, u nichž to zákon připouští), případně ostatní majetek podle § 25 ZoÚ k prvnímu dni účetního období, v němž se staly účetní jednotkou vyšší kategorie.

Pokud naopak účetní jednotka spadne z vyšší kategorie (zpravidla malé nebo střední) do kategorie mikro účetních jednotek, a oceňovala příslušný majetek reálnou hodnotou podle § 27 ZoÚ, ocení tento majetek podle § 25 ZoÚ k prvnímu dni účetního období, v němž se stala mikro účetní jednotkou. Změny reálných hodnot vykázané v účetní závěrce vykáže v položce „Jiný výsledek hospodaření”, neboť se jedná o změnu metody oceňování, pro niž je tento účet určený.

Odkaz na související problematiku:

  • § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Způsoby oceňování jednotlivých položek majetku

  • § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Oceňování reálnou hodnotou

  • § 1b vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Kategorizace účetních jednotek

  • § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Výsledek hospodaření minulých let