dnes je 29.9.2022

Input:

Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona o dani z pridanej hodnoty

11.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.280 Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svoje webovej stránke „Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov”.

Vzhľadom na zmeny a doplnenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118 ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci EÚ a zavedením oslobodenia od dane pri dodávkach pre ozbrojené sily členského štátu v rámci bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, vydáva Finančné riaditeľstvo SR aktualizovaný metodický pokyn k uplatneniu § 43