dnes je 13.8.2022

Input:

Mikrodaňovník a kontrolovaná transakcia v roku 2022

29.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2 Otázky a odpovede

Ing. Kristína Segečová

2022.07.2.1 Mikrodaňovník a kontrolovaná transakcia v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, neplatiteľ DPH, mala za r. 2021 obrat vo výške 30 000 €. Spoločnosť vyplatila cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla konateľovi pri použití vozidla na služobnej ceste.

Ide v tomto prípade o kontrolovanú transakciu a z tohto titulu sa spoločnosť nemôže považovať za mikrodaňovníka?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Transferové oceňovanie predstavuje proces určovania cien medzi závislými osobami v kontrolovaných transakciách s potenciálnou možnosťou presunu ziskov a následného určovania daňovej povinnosti. Povinnosť rešpektovať pravidlá transferového oceňovania majú tí podnikatelia, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie. Kontrolované transakcie sú definované v zákone č. 595/2003 Z. z. o